Skip to Content

blogue deadmin

MAGOSTO 2021

O pasado venres celebramos no centro a festa do Magosto. Foi unha xornada moi especial para todo o alumnado, no que puideron desfrutar da visita do castañeiro e da castañeira. Ademais, as nenas e nenos participaron en xogos alusivos ao tema e finalmente, gozaron duns bailes en gran grupo.

PATIOS VIVOS

Dende o curso pasado camiñamos da man de @sistemalupo e do @cfracoruna para humanizar o noso patio. 

O proxecto, Mestra de Obra, baséase nas transformacións do espazo ligadas a cambios pedagóxicos que favorezan meteodoloxías activas. 

A participación da comunidade educativa será fundamental para acadar con éxito este obxectivo. 

ERASMUS+

O noso centro foi seleccionado para participar no programa Erasmus+ de curta duración para a mobilidade do persoal con fines formativos.

BENVIDO OUTUBRO!

Benvido outubro! Dende o noso centro queremos felicitar aos máis pequenos e pequenas por teren superado de forma fantástica estas primeiras semanas de cole.

CONCERTO DE UXÍA LAMBONA E A BANDA MOLONA

As nenas e nenos de infantil, 1º e 2º de primaria puideron gozar da música de Uxía Lambona e a Banda Molona. 

HORARIO ATENCIÓN AO PÚBLICO

 

HORARIO DO EQUIPO DIRECTIVO:

DIRECTORA: Todos os días das 12:30 ás 13:30 horas. Previa cita

XEFA DE ESTUDOS: Todos os días das 9 ás 9:50 horas. Previa cita.

SECRETARIA: Todos os días das 13 ás 14 horas. Previa cita.

 

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO EN SECRETARÍA:

Todos os días de 9:30 a 11:00 e de 12:45 a 13:30 horas. Previa cita.

 

HORARIO DE PROFESORADO DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS:

Todos os luns de 17:00 a 18:00 horas. Previa cita.

 

 

INFORMACIÓN 3º TRIMESTRE E ADAPTACIÓNS PROGRAMACIÓNS

Segundo as Instrucións do 27 de abril de 2020 da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, para o desenvolvemento do 3º trimestre do presente curso, informamos do seguinte:

Respecto ao calendario escolar, as actividades lectivas que se desenvolven durante o 3º trimestre do curso 2019/2020, sempre condicionadas pola situación sanitaria, non se estenderán máis alá do 19 de xuño (data establecida na Orde do 20 de xuño de 2019, pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/2020).

Durante este 3º trimestre, os mestres continuarán coa atención do alumnado propoñendo actividades para a súa aprendizaxe continua e adaptadas á súa idade e características, así como á situación excepcional que están a vivir. Estas actividades serán globalizadoras e interdisciplinares.

En canto a avaliación, será continua e formativa. Terá en conta os dous primeiros trimestres así como as actividades que se están a desenvolver neste 3º trimestre: actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación de aprendizaxes anteriores,  sempre e cando beneficie ao alumnado.

A repetición de curso será unha medida excepcional. Aqueles alumnos ou alumnas que rematen o curso con algunha área con cualificación negativa, elaborarase un plan de recuperación para seguir no vindeiro curso 2020/2021.

Por todo isto, e como dictan as instrucións, os mestres de primaria, titores e titoras e especialistas, adaptaron as súas programacións tendo en conta cales son as aprendizaxes e competencias imprescindibles que deberá desenvolver o alumnado en cada área. Poden consultarse a continuación:

 

TAREFAS SEMANA 8 XUÑO

Ola a todas e todas!

 • 1º EDUCACIÓN PRIMARIA
 • 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
 • 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
 • 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
 • 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
 • 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
 • INGLÉS ED. INFANTIL
 • INGLÉS 1º, 2º E 3º ED. PRIMARIA
 • INGLÉS 4º, 5º E 6º ED. PRIMARIA
 • MÚSICA
 • PSICOMOTRICIDADE E EDUCACIÓN FÍSICA
 • RELIXIÓN
Distribuir contido