O NOSO COLEXIO

LIBROS DE TEXTO CURSO 2016-17

Tendes o documento, como adxunto na parte inferior esquerda, por si queredes imprimilo. Asemade, o material de cada un dos cursos aparécevos tamén na parte inferior.
Incorporamos o listado definitivo do alumnado de Fondo de Libros de Texto en documento adxunto.

 

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2016/2017

 

 

 

EDUCACION  INFANTIL

Curso e etapa

 

Área

 Materia Ámbito

 Módulo

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da edición

E.I.

 

4 ANOS

Lógico-matemáticas

Anaya. Caldeirón 2

978-84-667-7542-7

Galego

E.I.

5 ANOS

Lógico- matemáticas

Anaya. Caldeirón 3

978-84-667-7543-4

Galego

 

PRIMARIA

 

Curso e etapa

Área

 Materia Ámbito

 Módulo

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da edición

Primaria

Lingua Castelá

PROYECTO GLOBAL INTERACTIVO Edt Edebé

Lectoescritura/ Edt Edebé

978-84-683-2137-0

978-84-683-1528-7

Castelán

Primaria

Lingua Galega

APRENDER É CRECER, Anaya

978-84-678-4707-9

Galego

Primaria

Inglés

Class book 1 OXFORD ROOFTOPS

978-01-945-0302-0

Inglés

Primaria

Matemáticas

APRENDER ES CRECER, Anaya

978-84-678-6503-5

Castelán

1º Primaria

Ciencias sociais

APRENDER É CRECER, Anaya

978-84-678-4713-0

Galego

Primaria

Ciencias da natureza

APRENDER É CRECER, Anaya

978-84-678-4710-9

Galego

Primaria

Música

Aprender é crecer, Anaya

978-84-678-4718-5

Galego

Primaria

Lingua Castelá

PROYECTO GLOBAL INTERACTIVO Edt Edebé

978-84-683-2107-3

Castelán

Primaria

Lingua Galega

APRENDER É CRECER Anaya

978-84-678-7698-7

Galego

Primaria

Inglés

Class book 2 OXFORD ROOFTOPS

978-01-945-0303-7

Inglés

Primaria

Matemáticas

APRENDER ES CRECER Anaya

978-84-678-7422-8

Castelán

Primaria

Ciencias da natureza

APRENDER É CRECER Anaya

978-84-678-7701-4

Galego

2º Primaria

Ciencias sociais

APRENDER É CRECER Anaya

978-84-678-7703-8

Galego

Primaria

Música

Aprender é crecer Anaya

978- 84- 678-7707-6

Galego

           


 

 

 

Primaria

Lingua Castelá

Lengua Aprender es crecer. Edt ANAYA

978-84-678-7884-4

Castelán

Primaria

Lingua Galega

Aprender é crecer. Edt ANAYA

978-84-678-8655-9

Galego

Primaria

Inglés (Class Book)

Tiger Team Pupil´s book. MacMillan

978-02-304-3101-0

Inglés

Primaria

Inglés (Activity Book)

Tiger Team Activity book. MacMillan

978-02-304-7547-2

Inglés

Primaria

Matemáticas

Ediciones Educativas de Santillana Educación

Proyecto SABER HACER- 2015

978-84-680-1286-5

Castelán

Primaria

Ciencias naturais

Aprender é crecer. Anaya

978-84-678-8568-2

Galego

3º Primaria

Ciencias sociais

Aprender é crecer. Anaya

978-84-678-7064-0

Galego

3º Primaria

Música

Aprender é crecer. Anaya

978-84-678-4952-3

Galego

Primaria

Lingua Castelá

Diccionario básico

 

Castelán

Primaria

Inglés

Diccionario básico (Recomendado : “Oxford Pocket”)

 

 

 

Curso e etapa

Área

 Materia Ámbito

 Módulo

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da edición

Primaria

Lingua Castelá

Ed. Anaya. Aprender es crecer

978-84-6980-650-0

Castelán

Primaria

Lingua Galega

Ed. Anaya. Aprender é crecer

978-84-6788-013-7

Galego

Primaria

Inglés (Class Book)

Oxford Rooftops

978-01-945-0351-8

Inglés

Primaria

Inglés (Activity Book)

Oxford Rooftops

978-01-945-0352-5

Inglés

Primaria

Matemáticas

Santillana Proyecto SABER HACER

978-84-8305-609-7

Castelán

Primaria

Ciencias da natureza

Ed. Anaya. Aprender é crecer

978-84-6788-017-5

Galego

Primaria

Ciencias sociais

Ed. Anaya. Aprender é crecer

978-84-6788-021-2

Galego

4º Primaria

Música

Ed Anaya Aprender é crecer

978-84-678-7854-7

Galego

Primaria

Inglés (Class Book)

Oxford Rooftops

978-01-945-0351-8

Inglés

4º Primaria

Inglés (Activity Book)

Oxford Rooftops

978-01-945-0352-5

Inglés

           

 

 

 

Primaria

Lingua Castelá

Anaya. Aprender es crecer en conexión

978-84-678-8178-3

Castelán

Primaria

Lingua Galega

GRUPO ANAYA S.A. aprender é crecer en conexión

978–84–678–8658–0

Galego

Primaria

Inglés (Class Book)

Oxford Rooftops

978-01-945-0367-9

Inglés

Primaria

Inglés (Activity Book)

Oxford Rooftops

978-01-945-0368-6

Inglés

Primaria

Matemáticas

Anaya. Aprender es crecer

978-84-678-8582-8

Castelán

Primaria

Ciencias da natureza

Anaya. Aprender é crecer

978-84-678-8585-9

Galego

5º Primaria

Ciencias sociais

Anaya. Aprender é crecer

978-84-678-8588-0

Galego

Primaria

Música

Anaya. Aprender é crecer

978-84-678-3374-4

Galego

Primaria

Lingua Castelá

Diccionario básico

 

Castelán

Primaria

Inglés

Diccionario básico (Recomendado : “Oxford Pocket”)

 

 

 

Curso e etapa

Área

 Materia Ámbito

 Módulo

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da edición

Primaria

Lingua Castelá

Ed. Anaya. Aprender es crecer

978-84-698-0652-4

Castelán

Primaria

Lingua Galega

Ed. Anaya. Aprender é crecer

978-84-678-3511-3

Galego

Primaria

Inglés (Class Book)

Oxford Rooftops

978-01-945-0381-5

Inglés

Primaria

Inglés (Activity Book)

Oxford Rooftops

978-01-945-0382-2

Inglés

Primaria

Matemáticas

Ed. Anaya. Aprender es crecer

978-84-678-8303-9

Castelán

Primaria

Ciencias da natureza

Ed. Anaya. Aprender é crecer

978-84-678-8308-4

Galego

6º Primaria

Ciencias sociais

Ed. Anaya. Aprender é crecer

978-84-678-3519-9

Galego

Primaria

Música

Ed. Anaya. Aprender é crecer

978-84-678-8318-3

Galego

Primaria

Lingua Castelá

Diccionario básico

 

Castelán

Primaria

Inglés

Diccionario básico (Recomendado : “Oxford Pocket”)

 

 

 

 

 

 

 

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL CURSO 2016-17

ORDE DE 27 DE ABRIL POLA QUE SE REGULA A PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO, AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR NO CURSO 2016-17

 

A gratuidade solidaria de libros de texto para o próximo curso escolar 2016-17 levarase a cabo mediante tres procedementos:

a)     Axudas para a adquisición de libros de texto. Afecta a 1º, 2º de primaria. O sistema é similar ao das convocatorias anteriores, unha vez validadas as solicitudes a aplicación permite a xeración dun vale coa contía correspondente en función da renda per cápita familiar declarada (igual ou inferior a 9000€).

 

b)    Fondo solidario de libros de texto. Afecta a 3º, 4º, 5º e 6º de primaria. O sistema permitirá a distribución dos libros existentes no fondo entre o alumnado en función da renda per cápita familiar declarada (igual ou inferior a 9000€).

 

c)     Axuda Material escolar  en función da renda per cápita familiar declarada ata 5.400€

 

 
 

DEVOLUCIÓN LIBROS DE TEXTO

            Todo o alumnado beneficiario de axudas no curso 2015-16 ten a obriga de devolver os libros no centro docente antes do 20 de xuño, excepto o alumnado de 1º e 2º de primaria.

 

 

 

 

   Facilitarásevos no centro a folla de solicitude, ou ben a podedes descargar eiquí.

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

Ante calquera dúbida poñédevos en contacto coa Secretaría do Centro no 886 110 654.

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

 

O procedemento de admisión está regulamentado por:

-           DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

-           ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

Os prazos a ter en conta son:

 

-            Reserva de praza no centro de orixe: 1-15 de febreiro.

-            Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.

 -            Presentación da solicitude de admisión: 1-29 de marzo.

 -            Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril (clica eiquí)

-            Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

-            Formalización de matrícula: do 20 ao 30 de xuño para o alumnado de educación infantil e primaria.

 

 

O noso centro atopase adscrito ao IES MENDIÑO de Redondela.

 

 

 

IMPORTANTE:

Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, a infracción desta premisa determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo. A documentación que se presente en calquera trámite do procedemento deberá ser orixinal ou copia cotexada.

VACANTES CURSO 2016-17

 

Seguindo o establecido no Decreto 254/2012, do 13 de decembro (DOG do 26 de decembro) e da Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15 de marzo), procedemos a facer públicas as vacantes para o noso centro:

 

CURSO OU NIVEL

VACANTES

INFANTIL

4º INFANTIL

22+ 3NEAE

5º INFANTIL

9

6º INFANTIL

14

PRIMARIA

PRIMEIRO

5+ 3NEAE

SEGUNDO

6

TERCEIRO

10

CUARTO

6

QUINTO

9

SEXTO

9

 

Quintela,26 de febreiro 2016

 

 

       
   
     
 

 

 

FIN DE CURSO 2013-2014

FIN DE CURSO 2013-2014

O martes día 17 fumos de excursión a Cedeira. Saímos todos xuntos do colexio e, seguindo a Senda da auga, chegamos a Os Valos. Os pequenos fixeron parada en Chan das Pipas antes de seguir ata Cedeira, onde comemos e xogamos todos xuntos. O mércores 18 tivemos no patio do colexio a festa con inchables, xogos e baile. Foi un fin de curso divertido.

 

AXUDAS LIBROS DE TEXTO CURSO 2014-15

06/04/2014 13:14
07/02/2014 22:00
Atlantic/Bermuda

No Diario Oficial de Galicia do 30 de maio de 2014 sae publicada a Orde do 28 de maio do 2014 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO ou educación especial, centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014-2015.

As novidades destacables desta convocatoria son:

1. A finalidade das axudas é a adquisición exclusivamente de libros de texto(non se pode adquirir con cargo ao vale material didáctico nin complementario). O alumnado que teña recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 65% poderá adquirir os libros, material didáctico e complementario que o centro docente determine.

2. O alumnado ten a obriga de conservar en bo estado os libros de texto adquiridos na súa integridade con cargo ao importe das axudas, así como incorporalos, ao rematar o curso escolar 2014-15, a un fondo solidario que se constituirá no centro (banco de libros). Exclúense desta obriga ao alumnado de 1º e 2º de educación primaria.

 

NOTA: Na parte inferior desta información tendes o documento do DOG e o impreso da solicitude para cubrir.

ALUMNADO ADMITIDO PARA O VINDEIRO CURSO 2014-15

05/07/2014 12:15
06/20/2014 10:00
Atlantic/Bermuda

 NORMATIVA REGULADORA:

 

-          Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato, reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

-          ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

 

 

4º INFANTIL:

ALVES PADÍN, MARTÍN

COUÑAGO BESADA, BRAIS

COVELO GONZÁLEZ, AINHOA

DE LA IGLESIA PAZOS, NICOLAS

FIGUEROA FIGUEROA, ÁNGEL

LAGO ACEVEDO, ALICIA

LAGO PARADA, ANA

MIGUEZ CARREIRA, NOA

PRIETO DOMÍNGUEZ, IRIA

RIVAS CAMPOS, SEILA

 

 

6º INFANTIL:

ESTÉVEZ PORTELA, PEPE

PÉREZ CORRAL, XENXO

 

 

1º PRIMARIA:

ESTEVEZ PORTELA, ROQUE

 

 

3º PRIMARIA:

PÉREZ CORRAL, NICOLÁS

 

FESTA FIN DE CURSO

Por motivos técnicos o vídeo da Festa fin de curso está no blog da Biblioteca.        http://biblioxaquin.blogspot.com.es/

Distribuir contido