Xustificación faltas

Documentos para xustificar faltas de asistencia

Dende aquí poden descargar os documentos para xustificar as faltas de asistencia ao centro.

*Aclaración: É necesario descargar os documentos ao seu ordenador para poder cumplimentalos. Para elo precísase empregar unha aplicación para documentos PDF tipo "Acrobat Reader"

 

 DescargarXustificación de faltas de asistencia II (con certificado médico)

 descargar

 

Distribuir contido