Organigrama, Consello escolar, Profesorado, Equipo Directivo

INTEGRANTES CONSELLO ESCOLAR CEIP O SALVADOR

Paula Prado Fandiño

Pais/nais

Sandra Darriba Méndez

Pais/nais

Senén  Saavedra Rodríguez

ANPA

Ricardo Centeno Santos.

Mestres/as

Mónica Anllo Eiras

Mestres/as     

Remedios Campos Rodríguez

Mestres/as

Montserrat Cabaneiro Rego

Concello         

Constantino Fernández Leira

Director

Jacobo Rodríguez Penelas

Secretario

María Teijeiro Teijeiro

 Xefa de estudos 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

Claustro de mestres

No curso 2020-2021, o claustro do C.E.I.P. "O Salvador" está constituído polo seguinte profesorado:

 

4º EDUCACIÓN INFANTIL 

 Mónica López Neira

5º EDUCACIÓN INFANTIL

 Silvia Castelo Bouza

6º EDUCACIÓN INFANTIL 
 María Teijeiro Teijeiro
1º CURSO DE E.P.  Ana Belén Durán Martínez
2º CURSO DE E.P.  Ricardo Centeno Santos
3º CURSO DE E.P.

 Mónica Anllo Eiras

4º CURSO DE E.P.

 Jesús Vázquez Tallón

5º CURSO DE E.P.

 Remedios Campos Rodríguez

6º CURSO DE E.P.

 Constantino Fernández Leira

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA  Jacobo Rodríguez Penelas
AUDICIÓN E LINGUAXE
 José Lenza Carballeira
EDUCACIÓN FÍSICA
 Marian Salvador Fernández
MÚSICA
 Teresa Díaz Rodríguez
INGLÉS  Vanesa Uzquiano Díaz
RELIXIÓN CATÓLICA
 María Raquel Fernández Otero
ORIENTADORA  María Alicia Vilar Barreiro

Órganos Unipersoais

O CEIP O Salvador conta cos seguintes Órganos Unipersoais:

  DIRECTOR

 

CONSTANTINO FERNÁNDEZ LEIRA

 

 SECRETARIO

 

JACOBO RODRÍGUEZ PENELAS

 

XEFA DE ESTUDIOS

 

MARÍA TEIJEIRO TEIJEIRO

 

Distribuir contido