Organigrama, Consello escolar, Profesorado, Equipo Directivo

INTEGRANTES CONSELLO ESCOLAR CEIP O SALVADOR

Paula Prado Fandiño

Pais/nais

Sandra Darriba Méndez

Pais/nais

Senén  Saavedra Rodríguez

ANPA

Ricardo Centeno Santos.

Mestres/as

Mónica Anllo Eiras

Mestres/as     

Remedios Campos Rodríguez

Xefa  de Estudos

Montserrat Cabaneiro Rego

Concello         

Constantino Fernández Leira

Director

Jacobo Rodríguez Penelas

Secretario

 
   
   
   
   
   
   
   
   

Claustro de mestres

No curso 2018-19, o claustro do C.E.I.P. "O Salvador" está constituído polo seguinte profesorado:

 

4º e 5º EDUCACIÓN INFANTIL 

 Maria Teijeiro Teijeiro

 

5º e 6º EDUCACIÓN INFANTIL 
 Silvia Castelo Bouza
1º CURSO DE E.P.  Ricardo Centeno Santos
2º CURSO DE E.P.  Mónica Anllo Eiras
3º CURSO DE E.P.

 Jesús Vázquez Tallón

4º CURSO DE E.P.

 Remedios  Campos Rodríguez

5º CURSO DE E.P.

Xosé María Labrada Méndez

6º CURSO DE E.P.

Constantino Fernández Leira

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA  Jacobo Rodríguez Penelas
AUDICIÓN E LINGUAXE
 José Lenza Carballeira
EDUCACIÓN FÍSICA
 Marian Salvador Fernández
MÚSICA
Teresa Díaz Rodríguez
INGLÉS  Vanesa Uzquiano Díaz
RELIXIÓN CATÓLICA
María Raquel Fernández Otero
ORIENTADORA  

Órganos Unipersoais

O CEIP O Salvador conta cos seguintes Órganos Unipersoais:

  DIRECTOR

 

CONSTANTINO FERNÁNDEZ LEIRA

 

 SECRETARIO

 

JOSÉ LENZA CARBALLEIRA

 

XEFA DE ESTUDIOS

 

REMEDIOS CAMPOS RODRÍGUEZ

 

Distribuir contido