Rúa Canónigo Valiño, s/n,

 36700 Tui, Pontevedra

TELÉFONO: 886 110 812

TELÉFONO/FAX: 

886 110 813

MÓBIL: 658 227 318

ceip.numero1.tui@edu.xunta.es

Navegación

Iniciar sesión

ADMISIÓN ALUMNADO

Aplicación de xestión das solicitudes de admisión:https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

NORMATIVA REGULADORA DO PROCESO DE ADMISIÓN

-Orde do 12 de marzo de 2013.

-Decreto 254/2012, do 13 de decembro.

-Orde do 25 de xaneiro de 2017.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

-Presentarase unha única solicitude no centro que solicita praza en primeiro lugar.

-O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro centro distinto, deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

-O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión nun centro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

PORTAS ABERTAS

XA NON QUEDA NADA, PIDE XA A TÚA CITA!

 

CUMPLIMOS 50 ANOS

 

O NOSO COLE ESTÁ DE ANIVERSARIO, ACHÉGANSE GRANDES MOMENTOS!

ESTA SEMANA ESCOITAMOS...

ESTA SEMANA E POR PETICIÓN DE PATRICK, ESCOITAMOS...

 

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

XA NON QUEDA NADA, PIDE XA A TÚA CITA!

SER LIBRE NON É UN SOÑO, ESPERTA!

25 DE NOVEMBRO 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

 

CURTAMETRAXE LEVADA A CABO POLOS ALUMNOS DE 6º DE ED. PRIMARIA E CAPITANEADOS POLA NOSA PROFE ELENA.

 

GRAN TRABALLO!

CANDIDATURAS ELEXIDAS

CANDIDATURAS ELEXIDAS DAS FAMILIAS:

CANDIDATURAS ELEXIDAS DO PROFESORADO:

 

 

CONSTITUCIÓN DA MESA ELECTORAL DOS PAIS/NAIS

A XUNTA ELECTORAL REALIZOU O SORTEO PARA A CONSTITUCIÓN DA MESA ELECTORAL DOS PAIS/NAIS PARA A RENOVACIÓN PARTICIAL DO CONSELLO ESCOLAR.

RECORDAMOS QUE AS VOTACIÓNS SERÁN O LUNS 26 DE NOVEMBRO NO LOCAL DA ANPA DE 9:00 A 10:30, DE 13:30 A 14:15. E DE 17:00 A 18:00 HORAS. PARA AS VOTACIÓN SERÁ NECESARIO PRESENTAR O DNI.

A CONSTITUCIÓN DA MESA SERÁ A SEGUINTE:

 • SAID LEGHRISSE
 • ALBERTO MARTÍN MARTÍN
 • ÁNGELA GREGORES COMESAÑA
 • ROSALÍA SOUTO DIZ

CANDIDATOS DOS PAIS/NAIS PARA O CONSELLO ESCOLAR

Tal e como establece a RESOLUCIÓN  conxunta  do  25  de  setembro  de  2018,  da  Dirección  Xeral  de  Centros  e  Recursos  Humanos  e  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación  Profesional  e  Innovación  Educativa (DOG 08/10/18) a Xunta Electoral é o órgano que supervisa todo o proceso de Eleccións ao Consello Escolar convocado pola citada resolución.

Na reunión da Xunta Electoral do 15 de novembro tomamos os seguintes acordos:

 1. -Facer públicas as candidaturas admitidas aos diferentes sectores.
 2. -Publicar no taboleiro de anuncios e na web do centro ditas candidaturas.
 3. -Abrir o correspondente prazo de reclamacións establecido na normativa vixente.

CANDIDATOS DOS PAIS/NAIS PARA O CONSELLO ESCOLAR:

 • PATRICIA ELOLA RUIZ DE LA SIERRA
 • ESTAFANIA ÁLVAREZ PINO
 • EMILIO PAZO NÚÑEZ
 • PAULA GONZÁLEZ MONTADA

NOTA IMPORTANTE: O CENSO ELECTORAL DAS FAMILIAS ESTÁ COLGADO NO TABOLEIRO DA SECRETARÍA PARA A SÚA CONSULTA.

 

CALENDARIO PARA A RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR

A Xunta electoral estableceu o seguinte calendario:

OUTUBRO

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

8

9

10

11

 

12

15

16

 

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

CLAUSTRO E CONSELLO ESCOLAR ORDINARIO

(INFORMACIÓN DO PROCESO E RENOVACIÓN DOS MEMBROS)

SORTEO PÚBLICO DA XUNTA ELECTORAL

31

 

 

NOVEMBRO

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

 

 

 

1

 

2

5

CONSTITUCIÓN XUNTA ELECTORAL

 

6

ADMISIÓN DE CANDIDATOS

7

ADMISIÓN DE CANDIDATOS

8

ADMISIÓN DE CANDIDATOS

9

ADMISIÓN DE CANDIDATOS

12

ADMISIÓN DE CANDIDATOS

 

13

ADMISIÓN DE CANDIDATOS

 

14

ADMISIÓN DE CANDIDATOS

 

15

LISTA PÚBLICA DA PROCLAMACIÓN DOS CANDIDATOS

PUBLICACIÓN DO CENSO ELECTORAL NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CENTRO

16

RECLAMACIÓNS CANDIDATOS

19

RECLAMACIÓNS CANDIDATOS

 

SORTEO CONSTITUCIÓN MESA ELECTORAL PAIS/NAIS

20

RESOLUCIÓN DAS RECLAMACIÓNS

 

21

22

23

26

DÍA VOTACIÓNS REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS

27

CLAUSTRO EXTRAORDINARIO DE ELECCIÓN

28

ELECCIÓN PERSOAL NON DOCENTE

29

PROCLAMACIÓN DOS CANDIDATOS ELIXIDOS

30

 

DECEMBRO

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

3

4

5

6

7

10

11

NOVA CONSTITUCIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

12

13

14

17

18

19

20

21

RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR SECTOR NAIS e PAIS

 No mes de NOVEMBRO convocaranse ELECCIÓNS PARA O CONSELLO ESCOLAR. Consiste nunha renovación parcial dos membros do Consello Escolar, órgano colexiado  de goberno do Centro, con representación dos distintos sectores que constitúen a comunidade educativa (pais/ nais, profesorado, Concello e ANPA).

Coa finalidade  de animarvos a participar no proceso electoral, informámosvos deste proceso que afecta ao sector de nais/pais. A organización e supervisión deste proceso electoral correspóndelle á XUNTA ELECTORAL.

A quen se elixe?: 2 pais/nais que representarán ao sector dos pais/nais no Consello Escolar. No Consello Escolar deste Centro hai un total de 5 pais/nais. Nesta renovación parcial. Serán elixidos mediante votación das familias

Quen pode ser candidato/a?: todos os pais, nais ou titores legais que teñan fillos/as matriculados/as no Centro e incluídos no Censo Electoral. O prazo de presentación de candidaturas empeza o día 6 de novembro e remata o día 14 de novembro ás 14:00h. 

Os interesados/as deberán cubrir e asinar o impreso polo cal presentan a súa candidatura, dispoñible na secretaría do centro e na páxina web, e unha vez cumprimentado presentalo na secretaría do Centro.

Tamén se pode enviar por correo electrónico á seguinte dirección ceip.numero1.tui@edu.xunta.es.

A proclamación das candidaturas farase o día 15 de novembro ás 14:00h.

Respecto das datas a ter en conta neste proceso pode consultarse o calendario do mesmo na web do centro e nos diferentes taboleiros.

Quen pode votar?: todos os pais, nais ou titores/as legais que teñan alumnos/as matriculados/as no Colexio e estean incluídos no censo que se exporá o día 15 de novembro no taboleiro de anuncios.

Debedes comprobar se estades incluídos no censo e se os datos son correctos. De non ser así, é necesario facer a reclamación pertinente.

O voto será directo, secreto e non delegable. Terán dereito a voto tanto o pai como a nai do alumno/a, ou de ser o caso o seu titor legal. Para poder facer uso do seu dereito ao voto, deben acreditarse (D.N.I., pasaporte, carné de conducir, etc.).

Cando se vota?: A votación terá lugar no Centro o luns día 26 de novembro, no local da ANPA, podéndose votar de 9:00h a 10:30h, de 13:30 a 14:15h e de 17:00h a 18:00h.

Co fin de poder levar a cabo o proceso electoral polo que se nomearán os novos membros do Consello Escolar e dada a importancia deste órgano, animamos aos pais/nais do centro a participar nas eleccións presentando a súa candidatura ou votando con total liberdade ao candidato/a que estime oportuno.

O NOSO CONTO TERRORÍFICO

 

PREME NA IMAXE PARA ACCEDER AO NOSO CONTO TERRORÍFICO

RESULTADO DO SORTEO CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL-RENOVACIÓN CONSELLO ESCOLAR

O martes, 30 de outubro, ás 18:30 horas, levouse a cabo o sorteo público dos compoñentes da Xunta Electoral na sala do profesorado.

Resultado:

- Directora: Nuria Garabal González

- Representante das familias:

 • Titular: Eva Ubiña Domínguez

- Representante do profesorado:

 • Titular: Montserrat Cancelas Álvarez

- Representante persoal non docente: Ernestina
Vieira-Ferreira Pereira

 

A Xunta Electoral constituirase o luns, día 5 de novembro, ás 14:20 horas.

ESTAMOS DE ESTRENA

COMEZA UN NOVO BLOGUE!

PREME NA IMAXE PARA ACCEDER AOS CONTIDOS

 

RENOVACIÓN PARCIAL DOS MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR

En cumprimento do establecido na Resolución do 25 de setembro de 2018 (DOG 8 de outubro) que establece o calendario para a celebración de elección de membros dos consellos escolares, ábrese un proceso electoral para a renovación parcial dos membros do Consello Escolar deste centro.

A organización e supervisión do proceso correspóndelle á Xunta Electoral. O MARTES 30 DE OUTUBRO, ás 18.30 horas, na sala do profesorado, terá lugar este SORTEO PÚBLICO para a elección dos compoñentes da XUNTA ELECTORAL: un representante de profesorado, familias e persoal non docente.

A Xunta Electoral constituirase o día 5 de novembro ás 14:20 horas na sala de profes.

Este ano corresponde renovar DOUS representantes do profesorado, DOUS das familias e UN do persoal non docente.

Nota: Os membros integrantes da Xunta Electoral, das Mesas Electorais e os electores que necesiten permiso laboral para o desempeño das súas obrigas seralles de aplicación o artigo 76.2º do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo (DOG do 13 de xuño), polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia.

ESTAMOS DENTRO!

PREME NA IMAXE PARA COÑECER TODA A INFORMACIÓN RELACIONADA CO "CLUB DE CIENCIA"

 

 

ESTA SEMANA ESCOITAMOS...

SEMANA DO 29 DE OUTUBRO