Organigrama, Consello escolar, Profesorado, Persoal non docente

Consello Escolar 2020.21

Membros do Consello Escolar Curso 2020-2021:

Equipo directivo:

- María del Carmen López

- Eva Mª Domínguez

- Víctor M. Fernández

Profesorado:

- Mª José Barros

- Soledad Caeiro

- Ana Mesías

- Ana Pousada

Pais e nais

- Noelia Cortizo

- Cristina Rosales

- Diana Sampedro (representante da ANPA).

- Dolores Sotelo

- Marcos Torres

Representante do concello

- Xosé Leal

Representante do Persoal de Administración e Servizos

- Moisés E. García

 

Persoal non docente

Conserxe

D. Moisés Eugenio García Porto

Servizo de limpeza

Dna. Mª Carmen González Palmeiro

Auxiliar de conversa

Dna. Sabrina Steiner

Persoal coidador

Dna. Rosa María Corcoba Conde

Listaxe de profesorado curso 2020.2021

EQUIPO DIRECTIVO (ED)

Mª Carmen López García - Directora

Víctor M. Fernández Fuentes - Secretario

Eva Mª Domínguez Cabadas - Xefa de Estudos

 

EDUCACIÓN INFANTIL

Mª José Barros (Apoio a Infantil + Coord. Biblioteca Escolar)

Ana Mª Pousada (6º Ed. Infantil + Coord. Equipo Dinamización Lingua Galega)

Eva Mª Domínguez (5º Ed. Infantil + Coord. Ed. Infantil)

Carmen Curra (6º Ed. Infantil)

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

Iria Pequeño González (1º)

Ana Mesías Grangel (2°) 

Mª del Carmen López (3º)

Mª José Iglesias Vidal (4º + Coord. Faro da Escola) - substituta: Sofía Leis

Mª del Carmen López (5º)

Aracely Herbello (6º)

 

ESPECIALISTAS

Cristina Gandón (Psicomotricidade + EF + Coord. Activ. compl. e extraescolares)

Mª Soledad Caeiro (Música)

Víctor M. Fernández (Lingua estranxeira 3º a 6º EP + Coord. E-Dixgal, Coord. TIC, Coord. Sección bilingüe/Plurilingüismo)

Montserrat Cancelas (Lingua estranxeira EI + 1º + 2º EP)

Silvia Caride (Pedagoxía Terapéutica)

Josefa Bon (Audición e Linguaxe)

Vanessa Fernández (Orientación)

Manuel Verde (Relixión)

Iniciar sesión: Acceso
Distribuir contido