try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CEIP Monseivane

Secretaría

MODELOS DE DOCUMENTOS

Aquí tedes os impresos / modelos de COLEXIO, D.O.C, COMEDOR,  TRANSPORTE e CONSELLO ESCOLAR que podedes descargar:

COLEXIO:

Autorización para que un/ha  alumno/a  se poida ausentar do centro. Pulsar aquí

Modelo solicitude recoñecemento de sexenios. Pulsar aquí

Modelo formalización matrícula. Pulsar aquí

Modelo concesión permisos e licenzas. Pulsar aquí

Modelo admisión alumnado.Pulsar aqui

Modelo solicitude intervención equipo orientación. Pulsar aquí

Modelo para a opción ensino relixión. Pulsar aquí

Modelo para a opción ensino primeira lingua estranxeira. Pulsar aquí

Modelo uso imaxe persoal. Pulsar aquí

Modelo certificación titorías. Pulsar aquí

Modelo accidente laboral. Pulsar aquí

Modelo parte accidente en acto de servizo. Pulsar aquí

D.0.C.:

Modelo horario equipo directivo. Pulsar aquí

Modelo adscrición profesorado. Pulsar aquí

Modelo horario substitucións. Pulsar aquí

Modelo total alumnos e grupos. Pulsar aquí

Modelo horario de clase. Pulsar aquí

Modelo horario individual do profesorado. Pulsar aquí

Modelo coordinacións. Pulsar aquí

Modelo áreas que se imparten en galego. Pulsar aquí

COMEDOR:

Modelo orzamento ingresos comedor. Pulsar aquí

Modelo orzamento gastos comedor.Pulsar aquí

Modelo xustificación gastos e ingresos. Pulsar aquí

Modelo actuación a levar a cabo. Pulsar aquí

Modelo produtos almacenados no frigorífico. Pulsar aquí

Modelo de recollida de residuos graxos. Pulsar aquí

Modelo rexistro de limpeza. Pulsar aquí

Modelo rexistro de produtos conxelados.Pulsar aquí

Modelo rexistro de produtos de limpeza. Pulsar aquí

Modelo rexistro de produtos de longa caducidade. Pulsar aquí

TRANSPORTE:

Solicitude modificación itinerarios transporte. Pulsar aquí

Modelo rutas de transporte. Pulsar aquí

CONSELLO ESCOLAR

Anexo I. Certificado escrutinio. Pulsar aquí

Anexo II. Informe seguimento votacións. Pulsar aquí

Normativa. Lexislación. Pulsar aquí

Distribuir contido