Skip to Content

BENVIDOS AO NOSO COLE

Benvidos ao CEIP MESTRE VIDE

 Opiniones de CEIP Mestre Vide (Escuela) en Orense (Orense)

 CEIP Mestre Vide

Rúa Mestre Vide nº4,

32004 Ourense

Novo número de teléfono: 988 23 85 51

 Correo electrónico:

ceip.mestre.vide@edu.xunta.gal

 

Revista 2024

 
 

Enquisa convivencia curso 23

 

 
 
 
 
 
 

libros de texto 24/25

 

 
 

solicitudes 1º ESO IES AS LAGOAS (RESERVA DE PRAZA)

LISTADO

 
 

Matrícula servizo acollida temperá curso 24-25

 

 
 

CAMPAMENTO VERÁN /CONCELLO OURENSE

CONCILIA VERÁN 2024

DATAS E PRAZOS

DATAS 6 ao 11 xuño INSCRICIÓN EN LIÑA ( APP Moubil do Concello de Ourense) 14 de xuño

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E LISTAS DE AGARDA 17 ao 21 de xuño

DOCUMENTACIÓN E FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA ON LINE (conciliaeducacion@ourense.gal) ou PRESENCIAL na Concellería Educación 24 ao 27 de xuño

COMUNICACIÓN TELEFÓNICA COAS PERSOAS DA LISTAXE DE AGARDA EN CASO DE VACANTES

 
 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

 

Prazo de presentación:  Durante o mes de xuño.

 

Documentación:

 

 • . Solicitude (Entrégase no centro) 

 • .Informe médico 

 • .Tres fotografías tamaño carnet. 

 • .Fotocopia da tarxeta sanitaria 

 

 • .REUNIÓNS: 

  • Os pais, nais ou titores dos alumnos/as de 4º de Infantil ( tres anos) terán unha reunión no salón de actos do centro co profesorado deste nivel, co director e coa orientadora:

  • mércores día 26 de xuño as 11:30 horas e 

  • xoves día  5 de setembro  as 11:30 horas 

   

 

 

  • Ourense, 31 de maio de 2024

 

 
 

Axuda Adquisición Libros 2024/25

 

 

 

AXUDA ADQUISICION LIBROS:

BENEFICIARIOS E REQUISITOS:

1º e 2º de Ed. Primaria:          - Renda inferior ou igual a 6.000 €  a axuda será de 240€

                                               - Renda  superior a 6.000€ e igual ou inferior a 10.000€ a axuda será de 160€

Ed. Especial, alumnado en garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, 240€ con independencia da Renda

 

PRÉSTAMO LIBROS:

BENEFICIARIOS E REQUISITOS:

3º e 4º de Ed. Primaria:          - Renda inferior ou igual a 6.000 € : 6 libros de texto

                                               - Renda superior a 6.000€ e igual ou inferior a 10.000€: 4 libros.

5º e 6º de Ed. Primaria:          - Non hai axuda libros (pertencen a E-dixgal)

 

Ed. Especial, alumnado en garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%: 6 libros de texto con indenpendencia da Renda.

O alumnado con necesidades específicas que non poida utilizar os libros terá unha axuda dependendo da renda que será de 300€.

AXUDAS ADQUISICIÓN MATERIAL:

BENEFICIARIOS E REQUISITOS:

Alumnos matriculados en Ed. Primaria Renda igual ou inferior a 6.000€:  75€.

                                                               Renda  superior a 6.000€ e igual ou inferior a 10.000€: 60€

Ed. Especial, alumnado en garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%: 75€ con indenpendencia da Renda.

 

PRAZOS:                                     

Presentación solicitudes ata o 21 de xuño.                

Listaxes provisionais: 26 de xuño.

RECLAMACIÓNS: 29 de xuño

Listaxes definitivas: 1 de xullo

Entrega libros e material

Do 2 de xullo ao 11 de xullo e do 1 ao 10 de setembro

 

RENDA PER CÁPITA: -tomaránse os datos da declaración da renda de 2022- Sumaranse os recadros 435 e 460 e dividirase o resultado entre o número de membros da unidade familiar, o dato obtido será a Renda per cápita. Os membros con discapacidade igual ou superior ao 33% ou pensionistas incapacidade da Seguridade social computarán como dous aos efectos de renda

DOCUMENTACIÓN

- En todolos casos: Anexo II, Libro de familia, sentenza xudicial e/ou convenio regulador (custodia fillos)

- casos especiais: certificado familia numerosa, certificación discapacidade, certificado pensión..., certificado convivencia, Resolución ou certificado centro menores, convenio regulador custodia fillos. Situación violencia de xénero...No caso de non ter DNI (os pais): cert. Convivencia, informe Serv. Sco. ou equivalente

 

TODA A DOCUMENTACIÓN A TER EN CONTA DEBERÁ REFLECTIR A SITUACIÓN PERSOAL, FAMILIAR E ECONÓMICA A 31 DE DECEMBRO DE 2022, AGÁS NO RELATIVO A SITUACIÓNS DE VIOLENCIA DE XÉNERO e SEPARACIÓN CON CUSTODIA EXCLUSIVA DUN PROXENITOR.

PARA SER BENEFICIARIO DESTAS AXUDAS DEBERÁ DEVOLVER OS LIBROS QUE TIVERA EN PRÉSTAMO -DE SER O CASO- O PRAZO PARA ESTO SERÁ O 21 DE XUÑO

 

 

A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES SERÁ ÚNICA PARA TODOS OS FILLOS MATRICULADOS NO MESMO CENTRO E REALIZARASE PREFERIBLEMENTE NA APLICACIÓN FONDOLIBROS https://www.edu.xunta.es/fondolibros, NO FORMULARIO ED330B-anexos I e II, na sede electrónica https://sede.xunta.gal, (na presentación electrónica, cubrirase unha solicitude para cada alumno)

 
 

MENÚ .xuño

Distribuir contido


by Dr. Radut