Skip to Content

Inicio

Información do proceso de admisión para o vindeiro curso


NORMATIVA

Decreto 13/2022 (DOG 11 de febreiro de 2022)

Orde do 21 de outubro de 2022 (DOG 8 novembro de 2022)

.


 

  Presentación da solicitude de admisión no colexio: do 1 ao 20 de marzo 

 

 

Entregarase persoalmente no centro ou na sede electrónica da Xunta  a seguinte documentación:

  • Fotocopia do DNI do neno/a ou da folla correspondente do libro de familia.

  • De ser o caso, convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio.

  • Se solicita praza nun curso distinto de 4º de E. Infantil, certificación de matrícula e académica do centro de orixe.

 

 

O impreso de solicitude de admisión pode cubrirse á man ou informáticamente na aplicación “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado). Deberá estar asinado polos dous proxenitores

Pódense facer constar ata 6 centros por orde de preferencia, entregando unha única solicitude no centro pedido en primeiro lugar.

Presentar varias solicitudes de admisión en centros distintos suporá a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponder, a non ser que se renuncie expresamente ás solicitudes anteriores ao presentar a nova.

A presentación dunha solicitude é vinculante e implica a declaración de que son certos os datos incluídos nela.

 

 

No caso de que a solicitude estivese correctamente cumprimentada e o número de solicitudes presentadas fose inferior ao número de prazas ofertadas polo centro, o/a alumno/a aparecerá na listaxe provisional de admitidos que será publicada antes do 25 de abril.

 

  Presentación da documentación para o baremo

 

No caso de que o número de solicitudes de admisión superase ao de prazas ofertadas, as prazas serán asignadas mediante unha baremación.

O prazo para entregar a documentación que acredite os criterios alegados por cada solicitante será de 10 días hábiles contados dende o 21 de marzo.

 CRITERIOS E PUNTUACIÓN PARA O BAREMO

 

 

 

 

 

  Publicación das listaxes provisionais de admitidos: 25 de abril

Poderanse consultar presencialmente no taboleiro de anuncios do interior do colexio ou de xeito non presencial na aplicación admisionalumnado coa chave 365 ou certificado dixital.

  Reclamacións: 5 días hábiles a partir do seguinte á publicación.

  Publicación das listaxes definitivas de admitidos: 15 de maio

Poderanse consultar presencialmente no taboleiro de anuncios do interior do colexio ou de xeito non presencial na aplicación admisionalumnado coa chave 365 ou certificado dixital.

   Formalización da matrícula: do 20 ao 30 de xuño

Para formalizar a matrícula deberanse presentar na secretaría do centro:

  • Fotocopia da tarxeta sanitaria

  OFERTA DE PRAZAS

Etapa Curso Prazas ofertadas
E. Infantil 4º (3 anos) 22 + 3 (NEAE)
  5º (4 anos) 15
  6º (5 anos) 14
E. Primaria 11+ 3 (NEAE)
  5
  14
  11
  1
  6

 .

 

 PRAZOS

  Reserva de praza no Frei Martín Sarmiento: 16 de xaneiro ao 6 de febreiro

 

 

As familias do alumnado de 6º que desexe cursar a ESO no instituto adscrito  deben cubrir á man ou informáticamente na aplicación admisionalumnado  (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) o formulario de reserva de praza (ED550A)  para presentalo no CEIP de Marcón en papel ou na sede electrónica da Xunta.

 

FORMULARIO DE RESERVA (ED550A)

 A listaxe de alumnado con praza reservada será publicado antes do 22 de febreiro.

 

 FOI ADMITIDO TODO O ALUMNADO DO CEIP DE MARCÓN QUE  SOLICITOU PLAZA NO IES FREI MARTÍN SARMIENTO.

 

RESERVA DE PRAZA NO FREI MARTÍN SARMIENTO

 
Do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2023 abriuse o prazo para que o alumnado de 6º reserve praza no instituto FREI MARTÍN SARMIENTO  para o curso 2023/24.

Se desexan que os seus fillos cursen 1º de ESO nese centro deberán cubrir  o impreso de reserva (Anexo I en Castelán – ED550A) ou (Anexo I en Galego – ED550A) e presentalo  na secretaría do CEIP de Marcón (*)

Habitualmente o IES Frei Martín Sarmiento ten prazas suficientes para acoller a todo o alumnado dos centros adscritos. Se este ano ocorre o mesmo, unha vez entregado este impreso de reserva xa se considerarán admitidos e só deberán formalizar a matrícula a finais de curso no instituto.

Se teñen a reserva aceptada no IES Frei Martín Sarmiento NON PODERÁN solicitar a admisión noutro centro. Para facelo deberán renunciar previamente por escrito á praza reservada (antes do 28 de febreiro).

O prazo para facer a solicitude noutro instituto distinto abrirase do 1 ao 20 de marzo.

Normativa aplicable:

Decreto 13/2022 do 3 de febreiro (DOG 11 de febreiro de 2022)

Orde do 21 de outubro de 2022 (DOG 8 de novembro de 2022)

Máis información no colexio, na web da Consellería de Educación ou na sede electrónica da Xunta de Galicia.

 (*) Este impreso tamén pode cumprimentarse en internet na aplicación admisiónalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) para logo entregalo no centro ou realizar todo o proceso telemáticamente con certificado dixital ou coa Chave365 na sede electrónica.

Protocolo COVID

Distribuir contido


by Dr. Radut