Iniciar sesión: Acceso

Órganos de goberno, Equipo Directivo, Claustro de Profesores/as, Consello Escolar

Equipo Directivo

O equipo directivo do CEIP de Marcón está formado:

Composición

- Directora- Presidenta:

Dª Mª del Carmen Lens Blanco

- Membros:


Dª Mercedes de Heredia Martínez

Dª Monserrat Diz Amil

Dª Rosa Regueira Filgueira

Composición do consello escolar

Presidenta: Dª. Mª del Carmen Lens Blanco

Secretaria: Dª. Mercedes de Heredia Martínez

Xefa de Estudos: Dª. Mª Jesús Varela Fernández.

 

Profesorado:

Distribuir contido