IMPORTANTE.ORDE PARTICIPACIÓN FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO E ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR.

 Aberto prazo para a participación no Fondo Solidario de Libros de Texto e adquisición de material escolar curso 2020/2021.

-Fondo solidario de libros de Texto : 3º,4º,5º,6º.

-Axudas  para adquisición Libros de Texto:1º,2º.

-Axudas Adquisición Material Escolar: 1º,2º,3º,4º,5º,6º

Infantil non participa nas axudas.

PRAZO: Dende o 20 de maio de 2020 ata o 19 de xuño de 2020.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros .

(    fondolibros       ), a través da sede electrónica da Xunta de GaliciaSede Electrónica

En caso de presentar solicitude no Centro (Horario 10:15 a 13:00) prégase respectar as normas sanitarias establecidas.

(Acudir unha soa persoa e gardar a distancia de seguridade ,uso de mascarilla se fose preciso).

Tamén poderá solicitar cita previa no tf 886151241 ou correo ceip.doutor.suarez@edu.xunta.es.

PROGRAMACIÓNS ADAPTADAS.

Na  carpeta de Secretaría, apartado programacións, están as programación do Centro adaptadas as circunstancias excepcionais derivadas do covid 19.

REAPERTURA PROCESO ADMISIÓN CURSO 2020/2021.

Reanúdase o prazo para a presentación de solicitudes de admisión, para o alumnado novo,entre o 11 e 0 18 de maio.(O 15 de maio é día non lectivo no centro).

 

A solic¡tude pode ser online  https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=ED550B  ou presencial

A solicitude presencial farase no propio centro nos días indicados respectando as medidas de seguridad e hixiene a causa do covid19.

 

Fornelos de Montes,9 de maio de 2020.

Distribuir contido