Skip to Content

ADMISIÓN CURSO 2023-2024

ADMISIÓN PARA O CURSO 2024 - 2025

Quen debe facer a solicitude?

 • O alumnado de nova escolarización para o curso 2024-2025, nados no ano 2021.
 • Aquel alumnado que estea cursando xa estudos nun centro e que queira cambiar de centro debe realizar as súas solicitudes neste prazo.

Prazo de presentación de solicitudes

 • Do 1 ao 20 de marzo.

Métodos de presentación da solicitude

 • Presentar o impreso ED550B escrito a man ou a ordenador na dirección/secretaría do noso centro.
 • Presentar o impreso ED550B creado mediante a aplicación admisión/alumnado na dirección/secretaría do noso centro.
 • Presentar a solicitude (o impreso ED550B) en Sede Electrónica a través da propia aplicación.

PREME AQUÍ PARA DESCARGAR O IMPRESO ED550B CASTELÁN

PREME AQUÍ PARA DESCARGAR O IMPRESO ED550B GALEGO

Horario de dirección/secretaría para a presentación de documentos

 • De luns a mércores de 15:30 a 16:30 da tarde.
 • Martes: de 10 a 11 da mañá.

Documentación a aportar xunto coa solicitude

 • Solicitude: Anexo II procedemento ED550B (dispoñible para descargar nesta publicación, no centro, na aplicación ou na sede electrónica)
 • Fotocopia do libro de familia.
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumnado.
 • Fotocopia da cartilla de vacunación da/o alumna/o.
 • Informe médico.
 • Dúas fotos da/o alumna/o tamaño carné.
 • Fotocopia do DNI do alumnado (se dispón del).
 • Fotocopia do DNI dos proxenitores, titores legais ou responsables.
 • De ser o caso, resolución xudicial de separación ou divorcio.
 • Calquera outra documentación ou información que se considere relevante a efectos persoais ou para o xustificar no baremo de ser o caso. 

Información importante

 • Só se pode presentar unha única solicitude no centro no que se solicita a praza en primeiro lugar.
 • O incumprimento deste primeiro punto pode conlevar á perda dos dereitos de prioridade que puidera ter a/o alumna/o no centro por duplicidade de presentación.
 • O alumnado que actualmente está escolarizado no centro ten garantida a súa continuidade no mesmo. Se algún quixera cambiar de centro deberá presentar a solicitude de admisión no centro ao que queira trasladarse e comunicar este feito no centro de orixe, no que actualmente cursa estudos a/o alumna/o.
 • O alumnado que queira presentar solicitude de admisión noutro centro distinto no que ten reservada a praza, deberá realizar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión (1 de marzo).

 

Segundo a Orde do 12 de marzo de 2013, pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de Educación Infantil e Primaria informamos ás familias dos servizos e prazas existentes actualmente no centro: 

 

 

Área de escolarización do centro: concello de Toques.

 

Centros adscritos: IES de Melide (secundaria).

Servizos complementarios do centro:

 • Comedor (14:45 a 15:30h).
 • Transporte escolar (entrada no horario escolar e saída as 16:30h) ofertado pola Consellería de Educación. 

TODAS AS DÚBIDAS SERÁN SOLUCIONADAS NO CORREO ceip.toques@edu.xunta.gal.

 Vacantes para o curso 2023-2024

AdxuntoTamaño
ED550B-C.pdf1.38 MB
ED550B-G.pdf1.38 MB


blog | by Dr. Radut