Skip to Content

Blogues

PAGO DE COMEDOR POR ABALAR OU TELEMÁTICO

1. PAGO EN ABALAR

 

2. PAGO POR ATRIGA - PAGO TELEMÁTICO NA OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA DA CONSELLERÍA DE FACENDA

O acceso a esta modalidade de pago faise sen necesidade de certificado dixital nin DNI electrónico, de xeito telemático, copiando os datos que figuran na carta de pago que se lles envía cada mes. 

PREGÁMOSLLES NON FAGAN O PAGO ATA QUE RECIBAN A CARTA DE PAGO, PARA EVITAR ERROS NA CANTIDADE DE DÍAS A ABOAR.

 https://ovt.atriga.gal/

Para empregar a aplicación ATRIGA da Consellería de Facenda, deberán activar a opción do navegador Chrome ou Mozilla Permitir POP-UPS ou ventás emerxentes.

BLOGS CURSO 2021-2022

Preme na imaxe para acceder ao

BLOG DO ALUMNADO

5º e 6º DE INFANTIL

(4 e 5 anos)

SOPORTE PREMIUM PARA INCIDENCIAS CON EDIXGAL

 

Teléfono 881 86 99 00

Correo electrónico soporte.premium@edu.xunta.gal

WhatsApp no número 604 06 78 56

Telegram na conta @Serviciopremiumedixgal

 

O alumnado, familias e profesorado que participan no proxecto de educación dixital E-Dixgal teñen á súa disposición un Servizo Premium de Atención, Soporte e Acompañamento.

Trátase dun servizo que atende as seguintes necesidades:

- Información sobre os distintos elementos do proxecto: consultas, dúbidas...

- Comunicación e resolución de averias no equipo informático ou para tramitar e realizar xestións sobre o seguro.

- Comunicación e resolución de incidencias ou problemas técnicos sobre o entorno virtual de aprendizaxe (EVA) e os contidos dixitais ofrecidos no dito entorno.

Este servizo está dispoñible 24 horas, os 7 días da semana.

 

FONDO LIBROS: axudas para libros de texto, material escolar e participación no fondo solidario de libros CURSO 2024/2025.

FONDO LIBROS

SOLICITUDES DE AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR, LIBROS DE TEXTO E FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA O CURSO 2024/2025

Orde do 7 de maio de 2024 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan as axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2024/25 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H).

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE

21 de maio ao 21 de xuño de 2024.

QUEN PODE PRESENTAR SOLICITUDES?

- Fondo solidario de libros de texto a 3º, 4º, 5º e 6º  de educación primaria. 

- Axudas para adquirir libros de texto a 1º e 2º de educación primaria.

- Axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria.

No caso de irmáns no mesmo centro, presentarase unha única solicitude.

Edixgal: (no noso centro o alumnado de 5º e 6º participa no proxecto EDIXGAL polo que só opta ao vale de material escolar).

 

COMO PRESENTAMOS AS SOLICITUDES?

As solicitudes poderanse presentar dos seguintes xeitos:

 • Mediante a aplicación FONDO LIBROS. Hai un manual de instrucións no aplicativo.
 • Presentación no centro: presentación no centro do procedemento ED330B debidamente asinados xunto coa documentación precisa.

DEVOLUCIÓN LIBROS DE TEXTO CURSO 2023/2024.

Os libros de texto de 3º e 4º de primaria deberán ser devoltos antes do 21 de xuño de 2024.

QUE DOCUMENTACIÓN TEÑO QUE PRESENTAR?

 • Solicitude ED330B (preme para descargar)
 • DNI ou NIE
 • Certificado do grao de discapacidade recoñecido pola Xunta de ser o caso.
 • Percepción de pensión por incapacidade ou outras causas de ser o caso.
 • Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables. No caso de separación ou divorcio deberán achegar a sentenza xudicial e/ou o convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.
 • Certificado acreditativo do grao de discapacidade, de ser o caso.
 • No caso de que o/a solicitante non posúa DNI ou NIE deberase acreditar o número de membros computables empregando algún dos seguintes medios:
  • Copia do libro de familia.
  • Certificado ou volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
 • Documentación xustificativa nos casos de violencia de xénero de ser o caso.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada, de ser o caso
 • Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

PUBLICACIÓN DAS SOLICITUDES ADMITIDAS E ENTREGA DE VALES

 • Publicación da listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas:24 de xuño.
 • Período de reclamación: durante os 2 días seguintes á publicación das listaxes provisionais.
 • Publicación da listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas: 27 de xuño.
 • Recollida dos vales para todo o alumnado de Educación Primaria:Poderán recoller os vales o día 28 de junio. Se non son recollidos ese día poderán ser recollidos a partir do 1 de setembro. 

PREMA PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO VISUAL QUE VOS VAI AXUDAR A CUBRIR AS SOLICITUDES NA CASA OU DO XEITO QUE ESCOLLÉRADES. CALQUERA DÚBIDA PODEDES ENVIAR CORREO TAMÉN AO CENTRO.

RESUMO DO PROXECTO DOCUMENTAL INTEGRADO DE CENTRO 2021-2024

 

PDI - MUDANDO O RUMBO

Neste pequeno resumo, que podedes ver clicando na imaxe, queremos deixar unha moi breve constancia do traballo realizado durante estes últimos cursos, 2021/2022, 2022/2023 e este no que estamos, 2023/2024.

Tres anos nos que fomos aprendendo xuntas e xuntos a traballar dun novo xeito, a implementar novas ferramentas e actividades nas aulas e coas que seguiremos traballando nun novo proxecto a partir do vindeiro curso.

Que novas aventuras nos proporá Toquiña?

LISTAXES PROVISIONAIS ADMISIÓN 24/25

 

AS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS PARA O CURSO 24/25 ESTÁN XA PUBLICADAS NA SECRETARÍA DO CENTRO.

AS FAMILIAS SOLICITANTES REVISADE O VOSO CORREO ELECTRÓNICO PARA LER A MENSAXE ENVIADA DO CENTRO (SE NON TEDES NADA NA BANDEXA DE ENTRADA NIN EN SPAM AVISÁDENOS).

 

O PRAZO DE RECLAMACIÓN Á LISTAXE PROVISIONAL VAI DO 8 AO 12 DE ABRIL.

AS LISTAXES DEFINITIVAS SAIRÁN O VENRES 19 DE ABRIL.

MENÚ ABRIL 2024

MENÚ MARZO 2024

 

ADMISIÓN CURSO 2023-2024

ADMISIÓN PARA O CURSO 2024 - 2025

Quen debe facer a solicitude?

 • O alumnado de nova escolarización para o curso 2024-2025, nados no ano 2021.
 • Aquel alumnado que estea cursando xa estudos nun centro e que queira cambiar de centro debe realizar as súas solicitudes neste prazo.

Prazo de presentación de solicitudes

 • Do 1 ao 20 de marzo.

Métodos de presentación da solicitude

 • Presentar o impreso ED550B escrito a man ou a ordenador na dirección/secretaría do noso centro.
 • Presentar o impreso ED550B creado mediante a aplicación admisión/alumnado na dirección/secretaría do noso centro.
 • Presentar a solicitude (o impreso ED550B) en Sede Electrónica a través da propia aplicación.

PREME AQUÍ PARA DESCARGAR O IMPRESO ED550B CASTELÁN

PREME AQUÍ PARA DESCARGAR O IMPRESO ED550B GALEGO

Horario de dirección/secretaría para a presentación de documentos

 • De luns a mércores de 15:30 a 16:30 da tarde.
 • Martes: de 10 a 11 da mañá.

Documentación a aportar xunto coa solicitude

 • Solicitude: Anexo II procedemento ED550B (dispoñible para descargar nesta publicación, no centro, na aplicación ou na sede electrónica)
 • Fotocopia do libro de familia.
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumnado.
 • Fotocopia da cartilla de vacunación da/o alumna/o.
 • Informe médico.
 • Dúas fotos da/o alumna/o tamaño carné.
 • Fotocopia do DNI do alumnado (se dispón del).
 • Fotocopia do DNI dos proxenitores, titores legais ou responsables.
 • De ser o caso, resolución xudicial de separación ou divorcio.
 • Calquera outra documentación ou información que se considere relevante a efectos persoais ou para o xustificar no baremo de ser o caso. 

Información importante

 • Só se pode presentar unha única solicitude no centro no que se solicita a praza en primeiro lugar.
 • O incumprimento deste primeiro punto pode conlevar á perda dos dereitos de prioridade que puidera ter a/o alumna/o no centro por duplicidade de presentación.
 • O alumnado que actualmente está escolarizado no centro ten garantida a súa continuidade no mesmo. Se algún quixera cambiar de centro deberá presentar a solicitude de admisión no centro ao que queira trasladarse e comunicar este feito no centro de orixe, no que actualmente cursa estudos a/o alumna/o.
 • O alumnado que queira presentar solicitude de admisión noutro centro distinto no que ten reservada a praza, deberá realizar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión (1 de marzo).

 

Segundo a Orde do 12 de marzo de 2013, pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de Educación Infantil e Primaria informamos ás familias dos servizos e prazas existentes actualmente no centro: 

 

 

Área de escolarización do centro: concello de Toques.

 

Centros adscritos: IES de Melide (secundaria).

Servizos complementarios do centro:

 • Comedor (14:45 a 15:30h).
 • Transporte escolar (entrada no horario escolar e saída as 16:30h) ofertado pola Consellería de Educación. 

TODAS AS DÚBIDAS SERÁN SOLUCIONADAS NO CORREO ceip.toques@edu.xunta.gal.

 Vacantes para o curso 2023-2024

MANDATOS DO MECO - ENTROIDO 2024. TOQUIÑA DI....