Organigrama, Consello escolar, Profesorado

Organigrama curso 2018/2019

 

RECURSOS HUMANOS

No presente curso escolar 21 mestres compoñen o Claustro do noso centro: 4 Profesoras de E. Infantil, 8 Profesoras Xeneralistas,1 Profesora Xefa Dpto. de Orientación,2 Profesora de Pedagoxía Terapéutica, 1 mestra de Audición e Linguaxe, 2 Profesores de Lingua Inglesa,1 Profesora de Lingua Francesa, 2 Profesores de Educación Física,2 Profesora de Relixión Católica, 2 mestres de Relixión Evanxélica, 1 Profesor de Educación Musical, 1 Profesora (non do claustro) de Apoio á etnia.

 

  ADSCRIPCIÓN DO PROFESORADO

Equipo directivo

Director

Leonardo Pastor, Antonio

Xede de estudios

Mosquera Silva, María Begoña

Secretario

Vázquez Ares, Carlos

 

 

Educación Infantil: 

                                         4 anos:  Barral Regueiro, Tamara

 

                                   5  anos: Lence Expósito, Lucía

 

                                  3 anos : Fariña Barreiro, Santiago

 

                                   Apoio: Mª Begoña Mosquera Silva

 

 

 Educación Primaria

                                                 2º A:  Camba Ocampo, María Concepción

                                       2º B: Ana Pérez Barrio

                                      1º A:  Valín Martín, Juana María

                                      1º B: Cabado Losada, María

                                      4º A: Gallo Mosquera, María.

                                      4º B: Roibas Blanco, Natalia.

                                       5ºA: Aguilar Amigo, Montserrat

                                       5º B: Villar Lourido, Natalia

                                       6º A:  Manuel Matos Fuentes.

                                            3º A: Fernández Vázquez, Beatriz

 

 Mestres sen titorías

 

Pedagoxía Terapéutica

López Beis, María Victoria

Audición e Linguaxe

Lista Caramés, Sandra

Orientación

Louro Lago, Brasilia

Relixión evanxélica

Otero Sousa, Francisco Javier

 

Relixión católica

Vázquez Ares, Carlos

Educación física

Leonardo Pastor, Antonio

 Vázquez Díaz, Carlos

Lingua inglesa

Yáñez Bañobre, Enrique

Villar Lourido, Natalia

Educación primaria música

Vázquez Cobas, Patricia

 

 COMISIÓN COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

 

Antonio Leonardo Pastor                Director

           Mª Begoña Mosquera Silva              Xefatura de Estudos  

 Louro Lago, Brasilia            Xefa Dep. Orientación (secretaria)

Lence Expósito, Lucía              Coordinadora E I

            Mª Victoria López Beis                     Mestra  de  P. T.

             Lista Caramés, Sandra                       Mestra de A. L.

 Pérez Barrio, Ana María              Representante do 2º nivel de EP

           Valín Martín, Juana María    Representante do 1º nivel de EP

            Gallo Mosquera, María                Representante do 4º nivel de EP

             Fernández Vázquez, Beatriz      Representante do 3º nivel de EP

            Manuel Matos Fuentes                Representante do 6º nivel de EP

            Montserrat Aguilar Amigo             Representante do 5º nivel de EP

 

  

 Equipo de normalización lingüística:

                        Mª Begoña Mosquera Silva

                Pérez Barrio, Ana María (coordinadora)

                Gallo Mosquera, María

                 Louro Lago, Brasilia

 Comisión de actividades extraescolares:

 

Xefa de estudios

Mosquera Silva, María Begoña

Coordinadora

Membros

Camba Ocampo, María Concepción

López Beis, María Victoria

 

 

 Comisión TIC

 

Coordinador

Leonardo Pastor, Antonio

 Membros

 

Vázquez Cobas, Patricia

 

Yáñez Bañobre, Enrique

 

 

 

Comisión biblioteca escolar

 

Coordinadora

Mosquera Silva, María Begoña

Membros

Roibas Blanco, Natalia

Valín Martín, Juana María

Aguilar Amigo, Montserrat

Camba Ocampo, María Concepción

 

 

Distribuir contido