Organigrama, Consello escolar, Profesorado

Organigrama curso 2017/2018

 

RECURSOS HUMANOS

No presente curso escolar 21 mestres compoñen o Claustro do noso centro: 4 Profesoras de E. Infantil, 8 Profesoras Xeneralistas,1 Profesora Xefa Dpto. de Orientación,2 Profesora de Pedagoxía Terapéutica, 1 mestra de Audición e Linguaxe, 2 Profesores de Lingua Inglesa,1 Profesora de Lingua Francesa, 2 Profesores de Educación Física,2 Profesora de Relixión Católica, 2 mestres de Relixión Evanxélica, 1 Profesor de Educación Musical, 1 Profesora (non do claustro) de Apoio á etnia.

 

  ADSCRIPCIÓN DO PROFESORADO

Equipo directivo

Director

Leonardo Pastor, Antonio

Xede de estudios

Mosquera Silva, María Begoña

Secretario

Rivera Campos, Ana

 

 

Educación Infantil

                          3 anos:  Barral Regueiro, Tamara

 

                                   4  anos: Lence Expósito, Lucía

 

                                   5 anos : Mª Begoña Mosquera Silva

 

                                   Apoio: Juana Valín Martín

 

 

 Educación Primaria

                                                 1º A:  Camba Ocampo, María Concepción

                                       1º B: Ana Pérez Barrio

                                      2º A:  Varela Quintela, Judith Rebeca

                                       3ºA: Gallo Mosquera, María.

                                      3º B: Roibas Blanco, Natalia.

                                       4ºA: Marta Susana Bran Viña.

                                       4º B: Vázquez Míguez, Alberto Calixto.

                                       5º A:  Manuel Matos Fuentes.

                                            6º A:  Montserrat Aguilar Amigo.

 

 Mestres sen titorías

 

Pedagoxía Terapéutica

López Beis, María Victoria

Audición e Linguaxe

Rivera Campos, Ana

Orientación

Reimúndez Rodríguez, Beatriz Soledad

Relixión evanxélica

Otero Sousa, Francisco Javier

 

Relixión católica

Vázquez Ares, Carlos

Educación física

Leonardo Pastor, Antonio

 Suárez Gómez, Francisco

Lingua inglesa

Yáñez Bañobre, Enrique

Bran Viña, Marta Susana

Educación primaria música

Vázquez Cobas, Patricia

 

 COMISIÓN COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

 

Antonio Leonardo Pastor                Director

           Mª Begoña Mosquera Silva              Xefatura de Estudos  

Reimúndez Rodríguez, Beatriz Soledad             Xefa Dep. Orientación (secretaria)

Lence Expósito, Lucía              Coordinadora E I

            Mª Victoria López Beis                     Mestra  de  P. T.

            Rivera Campos, Ana                        Mestra de A. L.

 Pérez Barrio, Ana María              Representante do 1º nivel de EP

            Varela Quintela, Judith Rebeca   Representante do 2º nivel de EP

            Gallo Mosquera, María                Representante do 3º nivel de EP

            Marta Bran Viña                           Representante do 4º nivel de EP

            Manuel Matos Fuentes                Representante do 5º nivel de EP

            Montserrat Aguilar Amigo             Representante do 6º nivel de EP

 

  

 Equipo de normalización lingüística:

                        Mª Begoña Mosquera Silva

                Pérez Barrio, Ana María (coordinadora)

                Gallo Mosquera, María

                Reimúndez Rodríguez, Beatriz Soledad

 

 Comisión de actividades extraescolares:

 

Xefa de estudios

Mosquera Silva, María Begoña

Coordinadora

Membros

Camba Ocampo, María Concepción

López Beis, María Victoria

Varela Quintela, Judith Rebeca

Otero Sousa, Francisco Javier

 

 Comisión TIC

 

Coordinador

Leonardo Pastor, Antonio

 Membros

Rivera Campos, Ana

Suárez Gómez, Francisco

Vázquez Cobas, Patricia

Vázquez Míguez, Alberto Calixto

Yáñez Bañobre, Enrique

 

 

 

Comisión biblioteca escolar

 

Coordinadora

Valín Martín, Juana María

Membros

Roibas Blanco, Natalia

Bran Viña, Marta Susana

Aguilar Amigo, Montserrat

Camba Ocampo, María Concepción

 

 

Distribuir contido