Dependencias

Instalacións do centro

 


 


AS NOSAS INSTALACIÓNS

O noso centro dispón de dúas plantas, con dous patios, un exterior e outro interior con parte cuberta e xogos para os alumnos de Educación Infantil, prácticamente en todas as aulas hai unha pantalla interactiva co seu cañón correspondente. Temos tamén dous pavillóns, un de Educación Física e outro para conferencias, festivais, teatro, etc...  


A PLANTA BAIXA CONTA CON: plano planta cole


4 Aulas de Ed. Infantil (3, 4 e 5 anos).


2 Servicios de Ed. Infantil e outro para Ed. Primaria.


1 Sá de enfermería.


1 Biblioteca de consulta.


3 Despachos do equipo directivo.


2 Sevicios de adultos.


1 Aula de informática.


1 Conserxería.


1 Despacho do ANPA.


1 Aula de música.


1 Biblioteca de lectura.


1 Sá de mestres.


1 Sá de reunións.


1 Comedor escolar.


A PLANTA SUPERIOR CONTA CON:


Planta 1ª


4 Aulas para o 1º ciclo de Primaria.


2 Servicios para alumnos.


2 Aulas para Ed. Inglesa.


2 Aulas de relixión (católica e evanxélica).


1 Aula de PT.


1 Aula de compensatoria.


1 Aula de A.L.


1 Sá de reunións.


1 Departamento de orientación.


1 Almacén.


3 Aulas do 2º ciclo de Primaria.


2 Aulas do 3º ciclo de Primaria.


 

Distribuir contido