Equipo Directivo

Equipo Directivo

O equipo directivo está formado por:

Director: Óscar Francisco Rodríguez Blanco
Xefe de estudios: Jorge Emilio Bóveda Álvarez
Secretaria: María del Carmen Álvarez Calleja

Cada membro asume as competencias que, por lei, ten encomendadas e aquelas que o consello escolar consensúe de cara á boa organización e xestión deste centro específico.

Aínda que o equipo directivo non é órgano colexiado, buscamos un funcionamento onde se compartan información e opinións, se manteña a unidade do equipo e onde o claustro e o consello escolar, aínda que órganos de participación, sexan os puntos de referencia obrigados no desempeño da nosa función.

A xestión do centro é democrática. Infórmase clara e puntualmente ó profesorado de todo o que atinxe ó funcionamento do Centro, tendo en conta sempre as marxes de discreción relativas ós distintos tipos de problemas.

Reúnese, como mínimo, unha vez por semana.

Distribuir contido