Dependencias

Dependencias do Centro

Instalacións e aulas

► Aulas de clase
► Aula de psicomotricidade
► Aula de Música
► Ximnasio
► Biblioteca
► Aula de Plástica
► Aula de Inglés
► Aula de Audición e Linguaxe
► Aula de Pedagoxía Terapéutica
► Aula de orientación
► Aula de informática
► Laboratorio
► Comedor escolar
► Pavillón polideportivo
► Patio de Educación Infantil
► Patio xeral
► Salón de actos
► Sala de profesorado

Distribuir contido