Organigrama, Consello escolar, Profesorado

Proclamación de Candidaturas, sorteo da mesa electoral, á Renovación Parcial do Consello Escolar - Pais e Nais

En reunión da Xunta Electoral no día 15 de novembro acórdase proclamar as únicas candidaturas presentadas:

Dª Angélica M.  González González

Dª Flor Provincial Lago.

Fíxase como data para a constitución da mesa electoral do sector de Pais e Nais o luns 26 de novembro. A mesa constituirase ás 9:15, sendo as votacións de 9:30 a 10:30 e de 16:30 e 18:30, establecendo estos dous horarios coa fin de facilitar a participación de todos e todas.

No sorteo realizado no día 15 para a constitución da mesa, saíron elexidos os seguintes compoñentes:

1. Vocais titulares para a mesa de pais e nais:

 - Dna. Manuela Piñeiro Figueira

 - D. Juan Sendande Gómez

 - Dna. Alicia Otero Pérez

- D. Genaro Rodríguez Piñeiro

 

 

2. Vocais suplentes para a mesa de pais e nais:

 - D. Agustín Manuel Blanco Rodríguez

- D. Felípe Suárez Rama

 - Dna. Inmaculada Formoso Formoso

 - Dna. María Rosa Pedrosa González

 

 

 

 

 

Resolución do Consello Escolar 8-09-2016- Uso excepcional do Transporte Escolar - Pedrafigueira

 

 

En reunión ordinaria do Consello Escolar do xoves 8 de setembro de 2016, acordouse asignar uso extraordinario do transporte escolar na parada de Pedrafigueira ao alumnado que se relaciona por ter presentada a documentación acreditativa do domicilio no prazo establecido:

 • Xiana Lago Díaz

 • Irene González Rodríguez

 • Manuel Buján Andrade

 • Naroa Fernández Freire

 • Carla Fernández Lago

(NOTA): estes alumnos teñen xa tramitada a solicitude desde o centro. Os alumnos que se relacionaron na resolución anterior xa teñen concedido o uso extraordinario.

 

 

 

 

USO EXCEPCIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PEDRAFIGUEIRA

 

 

RESOLUCIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DO 30 DE XUÑO DE 2016 - SOLICITUDES DE USO EXCEPCIONAL DO TRANSPORTE NA PARADA DE PEDRAFIGUEIRA

O número de usuarios lexítimos para o curso vindeiro é de 32 alumnos e alumnas, un deles con praza adaptada. O bus conta con 50 prazas e unha adaptada. Cabe descontar a praza da coidadora do bus e a do alumno da praza adaptada. Resultando así 17 prazas para o uso excepcional.

 

Vistas as solicitudes e a documentación aportada (padrón cunha antigüidade superior a un ano e/ou certificado de convivencia), resólvese informar favorablemente as seguintes solicitudes, atendendo á orde de prelación e circunstancias a ter en conta segundo a instrucción 3/2016 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura Educación e O.U. Do 30 de maio sobre xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2016-2017:

 

 • Paula Lago Trillo

 • Manuel Lago Trillo

 

 • Zaida Otero Crespo

 • Gael Fernández de la Iglesia

 • Roi Caamaño de la Iglesia

 • Adrián Leis García

 • María Santiago Rodríguez

 • Sara Santiago Rodríguez
 • Carla Figueroa Blanco
 • Martín Figueroa Blanco
 • Lucas Montero Caamaño
 • Mateo Montero Caamaño

 • Daniela García Cambeiro.

 

Por falla de documentación acreditativa do domicilio, os solicitantes que se relacionan, quedan pendentes de trámite á espera da aportación da documentación requerida no seu momento. Poderán entregala ata o 8 de xullo ou nos primeiros días de setembro (1 e 2):

 

 • Mateo García García

 • Xiana Lago Díaz

 • Irene González Rodríguez

 • José Domingo Díaz Santiago

 • Manuel Buján Andrade

 • Damián Gil Rodríguez

 • Naroa Fernández Freire

 • Carla Fernández Lago

 

A comezos de setembro, en reunión do Consello Escolar faranse as propostas en función dos usuarios lexítimos e os que xa foron propostos para o uso extraordinario do transporte escolar.

 

 

Composición do Consello Escolar

Membros do Consello Escolar:

 • Presidente:D. Manuel Rico Grijó
 • Secretario: D. Daniel Rodríguez Gándara

Membros representantes do profesorado:

 • Xefa de Estudos: Dna. Natalia Lamas Álvarez
 • Dna. Josefa Dolores Quintela Formoso
 • Dna. M. Cristina Herrero Mayor
 • Dna. María Novo Cutrín

Membros representantes de pais e nais

 • D. Jesús Gil Requejo.
 • Dna. Raquel Beiro Beiro
 • Dna. María Formoso Fernández
 • Dna. Silvia M. Blanco Caamaño
 • Representante proposto pola ANPA: Dna. M. Carmen Luaces Rodríguez.

Representante do Concello

 • D. Jorge Fiuza Barreiro

Powered by Drupal - Design by artinet