Skip to Content

MATERIAIS NECESARIOS PARA ESTE CURSO

 

MATERIAL ESCOLAR

 • 4 Cadernos grandes, dous cuadriculados e dous raiados.

 • Bolígrafos de cores, azul, vermella e negra; lapis, goma e afiador.

 • Lapis e rotuladores de cores. (Rotuladores, abonda con 4 ou 5 cores distintas)

 • Un estoxo, unha tesoira e unha barra de pegamento.

 • Un paquete de folios.

 • Unha carpeta clasificadora.( fundas de plástico)

 • Unha carpeta de plástico ou cartón.

 • Cartabón, escuadra, transportador de ángulos e compás.

 • O caderno para inglés serve o do pasado curso, se non está rematado.

 • Caderno para a mestra de relixión

 • Para a materia de música: ( poden utilizarse as do pasado curso)

  • libreta pentagramada grande( tamaño folio A4)

  • Frauta

  • Carpeta

 • Para plástica

  • Caderno de debuxo, tesoiras, lapis e goma, pegamento e lápices de cores ou ceras( pode utilizarse o do curso pasado)

 Outros apuntamentos:

- Este material é o solicitado pola titoría, e mestras ou mestres especialistas. Se nalgún momento se precisa algún material a maiores, será ela ou el quen llelo comunique ás rapazas/es.

- Do mesmo xeito que no caso dos libros de texto, é interesante que todo o material veña co nome da persoa a quen corresponde, para evitar extravíos ou confusións. Todo o material que se precise diariamente traerao o alumno/a na mochila. Debe revisarse a mochila cada día para que o alumno non veña cargado e traiga o preciso, tendo en conta o horario.

- O alumnado debe ser responsable do coidado, uso e organización do seu material.

 page | by Dr. Radut