Libros de Texto para o curso 2019-2020

Para o presente curso 2019-2020 mantéñense vixentes os libros do curso pasado, agás os de Educación Infantil, incluidos os de  5º de EP e 3º de EP, cursos nos que, a pesares de non atopar xa dispoñibles a maioría deles (e  ter unha autorización da Xefatura Territorial que resulta que non podemos aplicar por contradecir a orde de FondoLibros), se segue a manter un listado que no caso de 5º de EP está vixente dende xuño de 2009, e que desde o cumprimento dos catro cursos de vixencia non se voltou a autorizar o cambio dende o Servizo de Inspección Educativa, situación que esperamos que se resolva no curso vindeiro.

Dende o centro lamentamos os inconvintes que esto está a ocasionar.

Recomendamos que se lean con atención as recomendacións sobre os libros de texto, pois algúns non se van a usar por estaren moi obsoletos ou por decisión do profesorado especialista.

Ademáis, dado a movilidade no profesorado recomendamos que para  Relixión  non se merquen ata a incorporación da mestra.

Clicar para descargar o listado

 

 

 

No 2º ciclo de E.Infantil, dado o carácter funxible dos textos, a proposta cambia respecto do curso anterior, e en todo caso, recomendamos non mercalos ata comezo de curso cando se incorpore o novo profesorado

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 3 ANOS

Materia

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

 

 

Grafomoticidad 2

VV.AA

EDELVIVIES

9878426380166

 

Proxecto

Canto sabemos

A abella

VV.AA

Santillana

9788499720937

 

 

Taller matemáticas

VV.AA

Santillana

9788468027807

 

Inglés

Hello Jack

Sandie Mourao

McMillan

978-0-2304-0450-2

2011

Relixión

R. Católica – Tobín 3

E. Rodeira

Edebé

978-84-8349-266-6

2011

 

 

 

 

 

 

 

O libro de Relixión e o de Inglés recomendamos non mercalos ata comezo do curso cando se incorporen os mestres especialistas.

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 4 ANOS

Materia

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

 

 

O país das letras

Caderno escritura Pauta Montesori-galego

VV.AA

EDELVIVIES

9788415165859

 

Proxecto

Canto sabemos

A abella

VV.AA

Santillana

9788499720937

 

 

Taller matemáticas

VV.AA

Santillana

9788468027814

 

Inglés

Cptain Jack 1

Jill Leighton

McMillan

978-0-2304-0454-0

2011

Relixión

R. Católica – Tobín 4

E. Rodeira

Edebé

978-84-8349-293-2

2011

 

O libro de Relixión e o de Inglés recomendamos non mercalos ata comezo do curso cando se incorporen os mestres especialistas.

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 5 ANOS

Materia

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Proyectos

 

O País das letras. Caderno de escritura

Pauta Montessori 2 Galego

 

Tambre -Edelvives

9788415165873

 

2013

Proxecto

 

Canto sabemos

A abella

VV.AA

Santillana

9788499720937

 

Proxecto

Taller matemáticas

VV.AA

Santillana

9788468027784

 

Inglés

Cptain Jack 2

Jill Leighton

McMillan

978-0-2304-0458-8

2011

Relixión

R. Católica – Tobín 5

E. Rodeira

Edebé

978-84-8349-295-6

2011

 

 

 

O libro de Relixión e o de Inglés recomendamos non mercalos ata comezo do curso cando se incorporen os mestres especialistas.

 

 

 

 

1º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 1

M. Dávila Fuertes

M. C. Martínez Nuñez

Vicens Vives

978-84-682-2106-9

2015

Lengua castellana

 

Lengua 1

M. C. Rodríguez Jordana

D. Moreno Roig

Vicens Vives

978-84-682-2030-7

2015

Inglés

Big Surprise 1

CB+MROM PK

Vanessa Railly

Oxford

9780194516204

2013

(Activity Book)

Big Surprise 1 AB

Vanessa Railly

Oxford

9780194516426

2013

Ciencias Naturais

Naturais 1

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-3457-1

2015

Ciencias Sociais

Sociais 1

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-2195-3

2014

Matemáticas

Matemáticas 1

J. Fraile Matín

Vicens Vives

978-84-682-2028-4

2014

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-7084-9

2015

Relixión

Zain 1º

E.Rodeira

Rodeira

978848349397-7

2016

Valores sociais e cívicos

Valores 1

VV.AA

Vicens Vives

978-84-682-2046-8

2014

 

 

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

O libro de música non se vai empregar. Non é necesario mercalo

 

 

 

2º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 2

M. Dávila Fuertes

M. C. Martínez Nuñez

Vicens Vives

978-84-682-2866-2

2015

Lengua castellana

 

Lengua 2

M. C. Rodríguez Jordana

D. Moreno Roig

Vicens Vives

978-84-682-2823-5

2015

Inglés

Big Surprise 2 AB

Vanessa Railly

Oxford

9780194516433

2013

Big Surprise 2CB+MROM PK

Vanessa Railly

Oxford

9780194516211

2013

Ciencias Naturais

Naturais 2

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-2830-3

2015

Ciencias Sociais

Sociais 2

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-2897-6

2015

Matemáticas

Matemáticas 2

J. Fraile Matín

Vicens Vives

978-84-682-2834-1

2015

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-9679-5

2015

Relixión

Zain 2º

E.Rodeira

Rodeira

978848349398-4

2016

Valores sociais e cívicos

Valores 2

VV.AA

Vicens Vives

978-84-682-2862-4

2015

 

 

 

 

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

O libro de música non se vai empregar. Non é necesario mercalo

 

 

 

 

 

 

3º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

En liña

Equipo Carabeiro

Anaya

978- 84 - 678-2094-2

2012 *

Lengua castellana

En linea

Carmen Bello Crespo

Anaya

978- 84-678-1682-2

2012 *

Inglés

Quest 3

Stephen Strong

Mcmillan

978-0-230-73437-1

2011 *

Quest (Activity Book)

Echelor Design

Mcmillan

978-0-230-73429-6

2011 *

Ciencias Sociais / Ciencias Naturais

(SSBB)

Sciences 3

 

Jane Cadwallader; Allison Blair

Oxford

 

978-84- 673-5367-9

 

2010 *

 

Sciences3. Activity Book

Varios

Oxford

978-84-673-5368-6

2010 *

Ciencias Naturais

Saber Facer

VVAA

Santillana

978-84-9972-459-1

2015

Ciencias Sociais

Saber Facer

VVAA

Santillana

978-84-9972-474-4

2015

Matemáticas

Saber Hacer

VVAA

Santillana

978-84-680-1286-5

 

 

Música

Xograr III. S. XXI

Ana Mª. López Rodríguez.

Galinova

978-84-9737-185-8

2012

Relixión

Relixión Católica

Antonio Garrido

Rodeira

978-84-8349-333-5

2012

 

 

 

Nota: A Seccións Bilingües en Ciencias Sociais e Ciencias Naturais quedan en suspenso por falta de demanda.

 

Libro de Valores e de Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

O libro de música non é necesario mercalo. Non se vai usar.

 

Neste curso o centro conta con fondos suficientes, non é necesario mercar libros.

 

4º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 4

VVAA

Anaya

978-84-678-8013-7

2015

Lengua castellana

Lengua 4

VVAA

Anaya

978-84-698-0650-0

2015

Inglés

Big Surprise 4 CB

Sue Mohamed

Oxford

9780194516396

2013

Big Surprise 4

AB+MROM PK

Sue Mohamed

Oxford

9780194516235

2013

Ciencias Naturais

(SSBB)

Think natural Science 4º

VVAA

Oxford

9788467396348

2015 (*)

Ciencias Sociais

(SSBB)

Think social Science 4º

VVAA

Oxford

9788467396492

2015

Ciencias Naturais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-600-7

2015

Ciencias Sociais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-714-1

2015

Matemáticas

Saber hacer 4

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-8305-609-7

2015

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-9850-8

2015

Relixión

Relixión Católica

Antonio Garrido

Rodeira

978-84-8349-334-2

2012

Valores sociais e cívicos

Con razón

VVAA

Anaya

978-84-678-8031-1

2015

 

 IMPORTANTE: O CENTRO CONTA CON EXEMPLARES SUFICIENTES PARA O PRÉSTAMO

Nota: A Seccións Bilingües en Ciencias Sociais e Ciencias Naturais quedan en suspenso por falta de demanda.

 

O libro de música non é necesario mercalo. Non se vai usar.

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

 

 

5º Curso

 

 

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua e literatura- Imos indo

VV.AA

Rodeira

978-84-8349-125-6

2009 *

Lengua castellana

Lengua- En ruta

VV.AA

Edebé

978-84-236-9351-1

2009 *

Inglés

Surprise-Class Book

VV. AA

Oxford

978-0-19-440804-2

2007

Surprise- Activity Book

VV.AA

Oxford

978-0-19-440937-7

2007

Ciencias Naturais e Ciencias Sociais

(SSBB)

Social and Natural Sciences 5

VV.AA

Oxford Educación

978-84-673-5375-4

2010

Social and Natural Sciences 5- Activity Book

VV.AA

Oxford Educación

978-84-673-5376-1

2010

Ciencias Naturais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-742-4

2015

Ciencias Sociais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-933-6

2015

Matemáticas

Matemáticas- Mundo de colores

VV.AA

Vicens-Vives

978-84-316-9115-8

2009 *

Música

Música Xograr

VV.AA

Galinova

978-84-9737-067-7

2009

Relixión

Relixión

VV.AA

Rodeira

978-84-8349-025-9

2009

Valores sociais e cívicos

Con Razón

VV.AA

Anaya

9788467850598

2014

 IMPORTANTE: ESPERAR A FACERSE PÚBLICA A LISTAXE DO FONDOLIBROS E ÁS NOTIFICACIÓNS DOS LIBROS ASIGNADOS DO BANCO DE LIBROS DA ANPA ANTES DE MERCALOS.

Nota: As Seccións Bilingües en Ciencias Sociais e Ciencias Naturais quedan en suspenso por demanda insuficiente.

 

(*) Os libros de Lingua Galega, Lengua Castellana e Matemáticas do listado corresponde á LOE polo que non serán o referente e ademais o centro conta con exemplares.Empregarase material complementario . Preguntar no centro a disponibilidade do mesmo.

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar. O libro de música non se vai empregar ( Non é necesario mercalo)

 

 

 

6º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Saber facer

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-9972-497-3

2015

Lengua castellana

Saber hacer

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-680-3171-2

2015

Inglés

Big Surprise 6 CB

Sue Mohamed

Oxford

9780194516419

2013

Big Surprise 6

AB+MROM PK

Sue Mohamed

Oxford

9780194516259

2013

Ciencias Naturais

SSBB

Think natural Science 6º

 

La PK Amber

Oxford

 

9788467396430

 

2015

 

Ciencias Sociais SSBB

Think social Science 6º

La PK Amber

Oxford

9788467396522

2015

Ciencias Naturais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-587-1

2015

Ciencias Sociais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-440-9

2015

Matemáticas

Saber hacer

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-680-3033-3

2015

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-8127-2

2015

Valores sociais e cívicos

Con razón

VVAA

Anaya

978-84-678-83220

2015

Relixión

Relixión

VV.AA

Rodeira

978-84-834-9026-6

2009

 IMPORTANTE: O CENTRO CONTA CON EXEMPLARES SUFICIENTES PARA O PRÉSTAMO, AGÁS EN RELIXIÓN PERO NON SERÁ NECESARIO MERCALO DE SEGUIR A MESMA MESTRA. ESPERAR A SETEMBRO.

Nota: As Seccións Bilingües en Ciencias Naturais e Ciencias Sociais quedan en suspenso por demanda insuficiente. Daranse en galego. Os libros serán da editorial Santillana (SABER FACER) para Ciencias Naturais e Ciencias Sociais

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

O libro de música non se vai empregar. Non é necesario mercalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AdxuntoTamaño
libros texto - 2018-19.pdf195.24 KB

Powered by Drupal - Design by artinet