ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2017/18

 

Dende o día 1 ao 20 do presente mes de marzo, poden proceder á solicitude de admisión para o novo alumnado. 

ANEXO II: SOLICITUDE PRAZA ADMISIÓN

Teñen a súa disposición a solicitude na dirección do centro ou pode descargala no anterior enlace. A novidade deste ano é que poden cubrir a solicitude online. En todo caso deberá ser presentada no centro.

 O proceso terá o seguinte calendario:

Calendario do proceso de admisión para o curso 2017/18
Publicación de vacantes 1 de marzo
Presentación de solicitude de admisión  Do 1 ao 20 de marzo
Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos  Antes o 25 de Abril
Publicación de listaxes definitivas  Antes de 15 de maio
Formalización de matrícula  Do 20 ao 30 de xuño

 Reserva de praza: Do 1 ao 15 de febreiro

 • Para o alumnado de 6º de Primaria do noso centro. Estamos adscritos ao IES Agra de Leborís (A Laracha)

 O alumnado  actualmente matriculado no centro ten asegurada a reserva de praza no centro para o próximo curso, salvo que renuncie ao dereito de permanecia asinando o documento enviado a tal efecto ás familias.

 Solicitude de admisión: Do 1 ao 20 de marzo (premer para descargar e cubrir a solicitude)

 • Para alumnado que non está actualmente matriculado no centro. É dicir, novas matrículas para o curso 2017/18.

Documentación: Recomendamos entregar toda a documentación acreditativa de méritos puntuables no momento de presentación da solicitude de admisión para aplicar o baremo correspondente no caso de haber máis solicitudes que prazas.

 • Impresos de solicitude cumprimentados
 • Copia Dni dos pais e do alumno/a se o tivera
 • Copia do libro de familia
 • Tarxeta sanitaria
 • Folla de empadronamento de toda a unidade familiar
 • Condición de familia numerosa e/ou monoparental se procede
 • Xustificantes de concurrencia de minusvalía no alumno/a a matricular ou en titores/as ou irmáns do alumno/

 

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO CEIP DE CAIÓN (17-18) (PREMER AQUÍ)

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO CEIP DE CAIÓN (17-18) (PREMER AQUÍ)

 

 Formalización de matrícula: Do 20 ao 30 de xuño (premer para descargar e cubrir a solicitude)

Prazas vacantes
  EDUCACIÓN INFANTIL
Niveis 4º INFANTIL 5º INFANTIL 6º INFANTIL
Prazas ofertadas

22

3 (NEE)

22  14
  EDUCACIÓN PRIMARIA
Niveis 1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 5º CURSO 6º CURSO
Prazas ofertadas 4  0  0 16 0 0

  HORARIOS 

HORARIO LECTIVO: 9:30h - 14:30h.

SAÍDA TRANSPORTE ESCOLAR: 14:30H

SERVIZO DE COMEDOR: De 14:30 a 16:00h

 

  SERVIZOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS

 • TRANSPORTE ESCOLAR: Servizo gratuíto para alumnado que vive a máis de 2 km do centro. As prazas libres poden ser solicitadas polo resto do alumnado pertencente a área de influenza do centro.
 • COMEDOR ESCOLAR:Servizo de pago que é xestionado pola ANPA. Os usuarios poden ser fixos, fixos-discontinuos ou esporádicos.
 • BIBLIOTECA - LUDOTECA -SALA DE ESTUDOS: (de valde) O alumnadoterá a súa disposición dende ás 16:00h ata ás 18:00h de luns a xoves. Estas actividades son guiadas por profesorado do centro.
 • OUTRAS ACTIVIDADES (ANPA E CONCELLO): Ofertan distintas actividades de pago ou de valde segundo demanda en horario de 16:00h a 18:00h.

 OUTRAS INFORMACIÓNS DO PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2017-2018

-DECRETO 254/2012 ( Admisión de alumnado en centros docentes).

-ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

-ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos público.

-INSTRUCIÓNS Dirección Xeral de Centros Educativos.

-INSTRUCIÓN Xefatura Territorial.

Contacto

C.E.I.P. DE CAIÓN

     Rúa A Insua, s/n Caión - A Laracha - A Coruña

C.P. 15.145

NOVO TELÉFONO: 881880694

NOVO FAX: 881880695

Email: ceip.caion@edu.xunta.es

 

 Visualizar o mapa ampliado

"UNHA VISITA ESPaeCIAL". CURTAMETRAXE DE 1º E 2º.

Por fin, temos o placer de amosarvos a versión final da gran obra de arte realizada polo alumnado do noso centro, máis concretamente polo alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria, coa inestimable co-dirección dos seus mestres: Patricia e Jose.

Agardamos que gocedes da súa capacidade artística tanto coma nós! Parabéns aos artistas que temos no noso centro! O alumnado foi o encargado de facer todo o proceso, feito que lle da máis mérito, se cadra...

AXUDAS LIBROS E MATERIAL ESCOLAR CURSO 17-18

Están convocadas, mediante o DOG do 22 de maio as axudas para a adquisición de libros de texto para o curso 2017-18. Teñen novedades importantes este ano. Máis información nos seguintes enlaces:

Distribuir contido