Skip to Content

Contacto

C.E.I.P. DE CAIÓN

     Rúa A Insua, s/n Caión - A Laracha - A Coruña

C.P. 15.145

NOVO TELÉFONO: 881880694

NOVO FAX: 881880695

Email: ceip.caion@edu.xunta.es

 

 Visualizar o mapa ampliado

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO PARA O CURSO 2021-2022

 

Con data de 23 de abril de 2021,  informamos da Publicación da Resolución Provisional de alumnado admitido para o curso 2021-22

 

AVISO: As listaxes están publicadas no taboleiro interior do DIRECCIÓN DO CENTRO pois pola Lei de Protección de Datos, o centro non pode difundirlas na web.

Se o precisan, poden consultarse na DIRECCIÓN do centro, de 09:30 a 12:00. Non é preciso pedir cita. 

 
 

CURSO 2021-22

Nº de solicitudes

Resolución Provisional

4º Educación Infantil

4

TODAS ADMITIDAS

6º Educación Infantil

1

TODAS ADMITIDAS

 

Resolución definitiva: publicarase antes do 15 de maio.

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA, do 20 ao 30 de xuño.: Informaremos nesta mesma páxina web da súa formalización.

Proceso de ADMISIÓN DE ALUMNADO no CEIP de Caión. Curso 21-22.

Dende o día 1 ao 22 do mes de marzo, poden proceder á solicitude de admisión para o novo alumnado. 

Teñen a súa disposición a solicitude na dirección do centro ou pode descargala no seguinte enlace. Tamén existe a posibilidade de cubrir a solicitude online na aplicación da Xunta "admisionalumnado". En todo caso deberá ser presentada finalmente no centro, a non ser que se valide na SEDE ELECTRÓNICA. (é preciso ter activado o servizo Chave 365 ou Certificado electrónico).

 O proceso terá o seguinte calendario:

Calendario do proceso de admisión para o curso 2019/20 
Publicación de vacantes 1 de marzo
Presentación de solicitude de admisión  Do 1 ao 22 de marzo
Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos  Antes o 26 de Abril
Publicación de listaxes definitivas  Antes de 15 de maio
Formalización de matrícula  Do 20 ao 30 de xuño

  Solicitude de admisión: Do 1 ao 22 de marzo (premer para descargar e cubrir a solicitude)

 • Para alumnado que non está actualmente matriculado no centro. É dicir, novas matrículas para o curso 2021/22.

Documentación: Como indica o punto 5 da orde do 25 de xaneiro, coa solicitude de admisión adxuntarase:

 • Impresos de solicitude cumprimentados
 • Copia DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a consulta.
 • Documentación acreditativa do requisito de idade do/da alumno/a.
 • Documento acreditativo de estar en dispoisición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do Anexo II.
 • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso.
 • Xustificantes se o alumnoa/a presenta necesidades específicas de apoio educativos (achegando, se fose o caso, a documentación que acredite as circunstancias alegadas).

Unha vez transcurrido o prazo de admisión e publicadas as solicitudes admitidas, neste enlace podedes descargar a solciitude de formalización de matrícula (no mes de xuño con Anexo III).

Prazas vacantes
  EDUCACIÓN INFANTIL
Niveis 4º INFANTIL 5º INFANTIL 6º INFANTIL
Prazas ofertadas

10

2 (NEE)

2  13
  EDUCACIÓN PRIMARIA
Niveis 1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 5º CURSO 6º CURSO
Prazas ofertadas 5 2 6 3 4 4

  HORARIOS 

HORARIO LECTIVO: 9:30h - 14:30h.

SAÍDA TRANSPORTE ESCOLAR: 14:30H

SERVIZO DE COMEDOR: De 14:30 a 16:00h

   SERVIZOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS

 • TRANSPORTE ESCOLAR: Servizo gratuíto para alumnado que vive a máis de 2 km do centro. As prazas libres poden ser solicitadas polo resto do alumnado pertencente a área de influenza do centro.
 • COMEDOR ESCOLAR:Servizo de pago que é xestionado pola ANPA. Os usuarios poden ser fixos, fixos-discontinuos ou esporádicos.
 • BIBLIOTECA - LUDOTECA -SALA DE ESTUDOS: (de valde) O alumnadoterá a súa disposición dende ás 16:00h ata as 18:00h de luns a xoves. Estas actividades son guiadas por profesorado do centro.
 • OUTRAS ACTIVIDADES (ANPA E CONCELLO): Ofertan distintas actividades de pago ou de valde segundo demanda en horario de 16:00h a 18:00h.

 OUTRAS INFORMACIÓNS DO PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2021-2022

-DECRETO 254/2012 ( Admisión de alumnado en centros docentes).

-ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

-ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos público. 

-ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado

-ANUNCIO DO SORTEO PÚBLICO ANUAL DAS LETRAS DE PRIORIDADE PARA RESOLVER OS EMPATES NO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO NO CURSO 2020/21

- Indicacións para cubrir o Anxo II.

-Enlace á web da Xunta con información sobre o procedemento.

- Publicación de vacantes.

 
-Enlace á aplicación de solicitude de praza admisionalumnado da Xunta.

RESERVA DE PRAZA DO ALUMNADO NO IES AGRA DE LEBORÍS

O noso CEIP de Caión, como sabedes, está adscrito ao IES Agra de Leborís (A Laracha), isto quere dicir que os nosos alumnos/as poden reservar praza, si así o quixeren, neste instituto. O prazo de reserva é dende o día 11 de xaneiro ao 8 de febreiro, e debe  entregarse a solicitude á titora no centro (formulario normalizado (ED550A) debidamente cumprimentada) ou a través da aplicación "admisiónalumnado" cuxo link é o seguinte https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Os nenos/as que desexen ir a outro instituto non poden facer reserva de praza. Deberán presentar solicitude de admisión no centro da súa elección entre o 1 e o 20 de marzo.

Un neno/a que non reserve praza no IES Agra de Leborís (A Laracha) no prazo establecido perderá os seus dereitos sobre a mesma.

Así mesmo un neno/a que ten unha reserva presentada para o IES Agra de Leborís, non pode solicitar outro centro sen renunciar a súa reserva antes do 1 de marzo, pois perdería o dereito de prioridade en ambas.

 

IMPRESO RESERVA

CIRCULAR INFORMATIVA ÁS FAMILIAS DE 6º

 

ORDE 12 DE MARZO DE 2013

ORDE 18 DE DECEMBRO DE 2020

WEB COA INFORMACIÓN DA CONSELLERÍA

Distribuir contido


by Dr. Radut