Xornada Única

XORNADA ÚNICA

 

Reunión informativa:

Luns 7 de maio, ás 17:30 h, no propio colexio.

Nesta reunión farase o sorteo para coñecer os membros da mesa electoral.

Votación:

Luns 28 de maio, de 10 a 20:30 horas.

 

DOCUMENTOS:

Proxecto de xornada única para o curso 2018-2019

Informe transporte escolar

Tríptico informativo

Membros da mesa electoral

Censo de país/nais  

Bando municipal

Acta constitución mesa electoral

Acta escrutinio votación