Localización

Ubicación

 

Corme é unha localidade da provincia da Coruña, situada en parte norte da ría do mesmo nome, na desembocadura do río Anllons. Forma parte da Costa da Morte e pertence ao municipio de Ponteceso.

Os asentamentos humanos nos arredores de Corme datan de tempos prehistóricos, como demostran os petróglifos que abundan na zona. A chamada cultura castrexa tamén deixa pegadas dos seus asentamentos en lugares como o Castro da Illa dá Estrela.

Pero o nome de Corme propiamente dito aparece nun documento do Mosteiro de Caaveiro datado en 1105. Posteriormente aparecerá noutros documentos como no "Mapamundi" de Gresques de 1375 ou de forma destacada na "Cosmographia" de Sebastián Münster de Basilea no ano 1544.
Co paso dos anos a actividade pesqueira de Corme prospera significando así o aumento de poboación de Corme-Porto en detrimento da parroquia orixinal de Corme-Aldea. Esta actividade pesqueira trouxo a prosperidade a Corme a principios do século XX. Nestes anos atópanse a pleno rendemento oito fábricas de conservas, unha cetaria de lagostas, numerosos mercantes, tarrafas e outras embarcacións menores. Corme convértese no primeiro porto de España de exportación de madeira e a poboación de Corme-Porto pasa a ser de 2.978 habitantes segundo o censo de 1920. Posteriormente, coa chegada da guerra civil e a postguerra, e coa escaseza de especies como a sardiña, virá unha crise da industria pesqueira e do crecemento do mesmo pobo.

A partir dos anos 90 e até a actualidade Corme vivirá un novo empuxón coa explotación racional e sustentable do percebe, que ten o seu punto álxido coa celebración da Festa do Percebe do Roncudo (desde 1992) e coa instalación de bateas na ría para o cultivo do mexillón. Tamén contribúe a este desenvolvemento a ampliación e actualización das estruturas do peirao pesqueiro e o paseo marítimo á praia do Osmo (2004) e a actual mellora nas estradas que van cara a Puenteceso. Este desenvolvemento só se viu parcialmente paralizado por tráxico afundimento do Prestige en novembro de 2002 e a consecuente marea negra que se produciu.

 


 

Distribuir contido