Localización

Datos do centro

Nome: CEE O Pedroso

C.I.F.: Q – 1500292 F

Código de centro: 15032327

Titularidade: Pública (Consellería de Educación e O.U.)

Enderezo: San Paio do Monte s/n

Localidade: Santiago de Compostela

C.P.: 15898

Concello: Santiago de Compostela

Provincia: A Coruña

Teléfono: 981 56 19 72

Fax: 981 56 29 77

Localización en Google maps

Distribuir contido