Folletos informativos de FP. Formación profesional curso 2013-2014

Publicados no portal educativo da formación profesional, na sección de Publicacións e no sitio temático Orientación Profesional os folletos infomativos Formación profesional inicial no curso 2013-2014.

No folletos informativos, das diferentes familias profesionais, atopará os perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén) de cadanseu ciclo formativo, unidades de competencia que se acreditan por cada módulo ou módulos superados, módulos profesionais que se validan por unidade ou unidades de competencia acreditadas así como a oferta de cada ciclo nos distintos centros educativos da nosa Comunidade Autónoma.

- Máis información