SAGA02

 

SAGA02 - Paisaxismo e medio rural

Familia: Agraria
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SAGA02
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo no réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial.
Curso 2020-2021.

36007552 - CIFP A GranxaCódigo Módulo
MP0690 Botánica agronómica
MP0698 Conservación de xardíns e céspedes deportivos
MP0697 Deseño de xardíns e restauración da paisaxe
MP0701 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0692 Fitopatoloxía
MP0700 Formación e orientación laboral
MP0694 Maquinaria e instalacións agroforestais
MP0695 Planificación de cultivos
MP0693 Topografía agraria
MP0696 Xestión de cultivos
MP0691 Xestión e organización do viveiro


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).