MSSC01

 

MSSC01 - Atención a persoas en situación de dependencia

Familia: Servizos socioculturais e á comunidade
Sistema educativo: LOE
Grao: medio
Horas: 2000
Código: MSSC01
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo no réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial.
Curso 2023-2024.

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte AltoCódigo Módulo
MP0214 Apoio á comunicación
MP0215 Apoio domiciliario
MP0213 Atención e apoio psicosocial
MP0217 Atención hixiénica
MP0216 Atención sanitaria
MP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
MP0211 Destrezas sociais
MP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0218 Formación e orientación laboral
MP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
MP0020 Primeiros auxilios
MP0831 Teleasistencia

15016000 - CIFP CompostelaCódigo Módulo
MP0214 Apoio á comunicación
MP0215 Apoio domiciliario
MP0213 Atención e apoio psicosocial
MP0217 Atención hixiénica
MP0216 Atención sanitaria
MP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
MP0211 Destrezas sociais
MP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0218 Formación e orientación laboral
MP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
MP0020 Primeiros auxilios
MP0831 Teleasistencia

27007247 - IES Francisco Daviña ReyCódigo Módulo
MP0214 Apoio á comunicación
MP0215 Apoio domiciliario
MP0213 Atención e apoio psicosocial
MP0217 Atención hixiénica
MP0216 Atención sanitaria
MP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
MP0211 Destrezas sociais
MP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0218 Formación e orientación laboral
MP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
MP0020 Primeiros auxilios
MP0831 Teleasistencia

32001725 - IES Lauro OlmoCódigo Módulo
MP0213 Atención e apoio psicosocial
MP0217 Atención hixiénica
MP0216 Atención sanitaria
MP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
MP0218 Formación e orientación laboral
MP0020 Primeiros auxilios

32016777 - IES Carlos CasaresCódigo Módulo
MP0214 Apoio á comunicación
MP0215 Apoio domiciliario
MP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
MP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0831 Teleasistencia

36014489 - CIFP A XunqueiraCódigo Módulo
MP0214 Apoio á comunicación
MP0215 Apoio domiciliario
MP0213 Atención e apoio psicosocial
MP0217 Atención hixiénica
MP0216 Atención sanitaria
MP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
MP0211 Destrezas sociais
MP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0218 Formación e orientación laboral
MP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
MP0020 Primeiros auxilios
MP0831 Teleasistencia

36019566 - IES de ChapelaCódigo Módulo
MP0214 Apoio á comunicación
MP0215 Apoio domiciliario
MP0213 Atención e apoio psicosocial
MP0217 Atención hixiénica
MP0216 Atención sanitaria
MP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
MP0211 Destrezas sociais
MP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0218 Formación e orientación laboral
MP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
MP0020 Primeiros auxilios
MP0831 Teleasistencia


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).