SFME02

 

SFME02 - Construcións metálicas

Familia: Fabricación mecánica
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SFME02
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo en Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia.
Curso 2023-2024.

15024513 - CIFP SomesoCódigo Módulo
MP0247 Definición de procesos de construcións metálicas
MP0246 Deseño de construcións metálicas
MP0252 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0251 Formación e orientación laboral
MP0248 Procesos de mecanizado, corte e conformación en construcións metálicas
MP0249 Procesos de unión e montaxe en construcións metálicas
MP0163 Programación da produción
MP0162 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica
MP0245 Representación gráfica en fabricación mecánica
MP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).