SINA02

 

SINA02 - Procesos e calidade na industria alimentaria

Ciclo formativo
Familia: Industrias alimentarias
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SINA02
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en organizar e controlar os procesos de elaboración de produtos alimentarios programando e supervisando as operacións e os recursos materiais e humanos necesarios, aplicando os plans de produción, calidade, seguridade alimentaria, prevención de riscos laborais e protección ambiental, de acordo coa lexislación.

 

En que ámbitos se traballa?
As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en empresas pequenas, medianas ou grandes da industria alimentaria integradas nun equipo de traballo onde realizan tarefas de xestión da produción, organización e control, nas áreas funcionais de loxística, investigación e desenvolvemento, calidade, seguridade alimentaria, prevención de riscos laborais e protección ambiental. Actúan como mandos intermedios baixo a supervisión de persoal responsable técnico de nivel superior, aínda que en pequenas empresas dispoñen dun maior grao de autonomía, e poden asumir labores de xestión e dirección de empresa.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Xefe/a de liña, de planta de fabricación, de sección ou de almacén; xefe de quenda; supervisor/ora de equipamentos, procesos e produtos; encargado/a de produción; encargado/a de elaboración de novos produtos e desenvolvemento de procesos; técnico/a en análise de alimentos; técnico/a en análise sensorial; técnico/a en laboratorio de control de calidade; inspector/ora ou auditor/ora de calidade; encargado/a da xestión da seguridade alimentaria; encargado/a de aprovisionamentos; encargado/a da liña de envasamento e embalaxe; encargado/a de control ambiental e seguridade laboral; técnico/a comercial.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0464 Análise de alimentos 160 6
MP0463 Biotecnoloxía alimentaria 107 4
MP0472 Formación e orientación laboral 107 4
MP0470 Innovación alimentaria 79 3
MP0191 Mantemento electromecánico en industrias de proceso 133 5
MP0468 Nutrición e seguridade alimentaria 107 4
MP0466 Organización da produción alimentaria 107 4
MP0465 Tratamentos de preparación e conservación dos alimentos 160 6
MP0084 Comercialización e loxística na industria alimentaria 123 7
MP0467 Control microbiolóxico e sensorial dos alimentos 70 4
MP0473 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0474 Formación en centros de traballo 384
MP0469 Procesos integrados na industria alimentaria 87 5
MP0471 Proxecto en procesos e calidade na industria alimentaria 26
MP0462 Tecnoloxía alimentaria 210 12
MP0086 Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria 87 5

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Ribeira 15014556 CIFP Coroso 881866874

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27006516 CIFP Politécnico de Lugo 982220328

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Vigo 36013448 CIFP Manuel Antonio 886120750

Modalidade de formación profesional dual (con oferta parcial doutros ciclos)

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual, con oferta parcial doutros ciclos formativos. Curso 2023-2024.

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Pontevedra 36020064 CIFP Carlos Oroza 886159545
Pontevedra 36020064 CIFP Carlos Oroza 886159545
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).