MMAM01

 

MMAM01 - Carpintaría e moble

Ciclo formativo
Familia: Madeira, moble e cortiza
Sistema educativo: LOE
Grao: medio
Horas: 2000
Código: MMAM01
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en fabricar elementos de carpintaría e mobles, realizando os procesos de mecanizado, montaxe, acabamento, almacenamento e expedición de produtos, cumprindo as especificacións de calidade, seguridade e protección ambiental.

 

En que ámbitos se traballa?
Este profesional exerce a súa actividade nas industrias dedicadas á fabricación e a montaxe de moblaxe e elementos de carpintaría, e na aplicación de produtos de acabamento.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Operador/ora de máquinas fixas para fabricar produtos de madeira; operador/ora de prensas; operador/ora armador/ora en banco; montador/ora ensamblador/ora de elementos de carpintaría; vernizador/ora lacador/ora; responsable de sección de acabamentos.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0542 Control de almacén 53 2
MP0548 Formación e orientación laboral 107 4
MP0538 Materiais en carpintaría e moble 133 5
MP0540 Operacións básicas de carpintaría 240 9
MP0541 Operacións básicas de moblaxe 240 9
MP0539 Solucións construtivas 187 7
MP0547 Acabamentos en carpintaría e moble 87 5
MP0543 Documentación técnica 140 8
MP0549 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0550 Formación en centros de traballo 410
MP0544 Mecanizado de madeira e derivados 158 9
MP0545 Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble 105 6
MP0546 Montaxe de carpintaría e moble 87 5

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Coruña, A 15024513 CIFP Someso 881880001
Santiago de Compostela 15015767 CIFP Politécnico de Santiago 881867601

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27006516 CIFP Politécnico de Lugo 982220328

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Pontevedra 36014489 CIFP A Xunqueira 886159860
Vigo 36014568 CIFP Valentín Paz Andrade 886110857
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).