Probas

  • Nota importante Os materiais que se relacionan a continuación foron elaborados para a preparación de convocatorias anteriores ao ano 2009, cando a estrutura e regulación da proba eran algo...
  • Publicación dos exames. Primeira convocatoria 2021       Operador/a industrial de caldeiras (teórico) Operador/a industrial de caldeiras (práctico) Operador/ora...
  • Información Xeral Introdución O desenvolvemento de certas actividades no ámbito da seguridade industrial require a obtención de documentación que acredite a competencia profesional do persoal ou da...
  • Os títulos de formación profesional pódense obter a través da superación de: Os ciclos formativos nos centros educativos, tanto polo réxime ordinario como polo réxime para as persoas adultas....
  • Introdución As probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior van dirixidas ás persoas que non cumpran os requisitos de acceso a ciclos formativos de grao superior. Para poder concorrer á...
  • Introdución As probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio van dirixidas ás persoas que non cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao medio. Para poder...
Distribuir contido