Coñece a FP

  • A obtención do título profesional básico e dos títulos de técnico ou técnico superior, permite a incorporación da persoa ao mercado laboral. O título profesional básico, ten os mesmos efectos...
  • Formación profesional básica Ao finalizar un ciclo de formación profesional básica pódese acceder directamente aos ciclos formativos de grao medio (o perfil de cada título indica os ciclos de grao...
  • A formación profesional é un conxunto de accións formativas que capacitan para o exercicio dunha profesión, preparan para o acceso ao emprego e facilitan a adaptación ás modificacións laborais que...
Distribuir contido