Inclusión

Conecta Cultura

Conectando culturas, facendo interculturalidade

ReciclArte

Un proxecto interdisciplinar de quinto e sexto de primaria que rematou como un proxecto de centro

Aprender e convivir no marco dunha escola asociada á UNESCO

Un proxecto colectivo

Inclusión, a necesidade de romper barreiras nas bibliotecas escolares

Páxinas