Biblioteca

O voluntariado de biblioteca no CIFP A Carballeira

Un exemplo de adaptación do voluntariado a este tipo de centros

Os nosos clubs de lectura

Un percorrido polos 2 primeiros anos dos nosos clubs de lectura de alumnado e de familias e profesorado

Construbot. Comeza a partida!

Traballo por proxectos desde a biblioteca escolar seguindo a metodoloxía científica

A biblioteca nun centro de Educación Permanente de Adultos (EPA)

Familias e biblioteca escolar: unha alianza necesaria

Sobre como involucrar ás familias en actividades que redunden no desenvolvemento do hábito lector do alumnado

A biblioteca, o corazón do colexio

Historia da ampliación da nosa biblioteca en función dos proxectos do centro.

Non esperamos o futuro, vivimos no presente: o camiño a unha biblioteca LIA.3

De como transformar unha sala de lectura nunha biblioteca do presente

Quen somos? De onde vimos? Cara a onde imos?

O PDI Tecendo identidade(s) da biblioteca do IES Arcebispo Xelmírez I

Biblioteca escolar: vertebrando aprendizaxes

Proxectos documentais integrados e tarefas integradas

Páxinas