Biblioteca

Biblioteca e vicedirección

A suma de facetas como dinamizadora cultural dun centro de ensino

Lemos Le. Bibliotecas e librerías unidas por e para a lectura

Clubs de lectura en primaria. Unha experiencia de lectura compartida

O kamishibai, recurso versátil e dinámico da nosa biblioteca

Traballo colaborativo entre bibliotecas escolares

Unha experiencia de traballo conxunto dos equipos das bibliotecas do IES Miraflores de Oleiros e do IES David Buján de Cambre

As TIC na biblioteca como motor de cambio

Proxectos colaborativos de innovación no CEIP A Ponte de Lugo

Páxinas