Recurso didáctico

O patrimonio onomástico persoal

Algunhas reflexións sobre o seu valor educativo e uso didáctico. A presentación de dous recursos

Mirando o pasado con vistas no futuro: un espazo para a toponimia na aula

Mirando o pasado con vistas no futuro
A toponimia forma parte dos elementos culturais que a Unesco denomina patrimonio inmaterial dos pobos.