Proxeccións

Coordinarse no centro a través da materia oratoria

A competencia lingüística a través das ferramentas 2.0

A competencia lingüística a través das ferramentas 2.0

Obras son amores

Aula virtual e blog: tándem nunha aprendizaxe creativa, construtivista e cooperativa

Abrindo as portas da nosa aula

O mellor xeito de protexer o coñecemento é facelo libre.

Itinerarios lectores.

Que queres ler agora?: un camiño personalizado cara a competencia lectora

A aproximación á lectoescritura en educación infantil desde un enfoque construtivista

Última hora: mestres liberados dun secuestro.

Permanecían retidos metodoloxicamente polo libro de texto.

Facendo de Verín un novo Broadway

Outra modalidade de formación: o intercambio de boas prácticas.

Páxinas