Editorial

Saúda do Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Presentación dunha nova sección en Eduga: Formación

LOMLOE

Unha oportunidade para o sistema educativo

A supervisión educativa a exame: retos, fortalezas e servidumes

Revista Galega do Ensino-Eduga (1993-2017)*

Vinte e cinco anos dunha publicación periódica institucional ao servizo dos centros educativos e do seu profesorado.

Páxinas