Igualdade

1,2,3… poesi, la, sol

Proposta didáctica para a creación de videopoemas en educación primaria

A igualdade como principio reitor na educación

Nós tamén creamos desde o CEE Santa María

Congreso Clavico 2020

24/10/2020

Miserábeis

O teatro musical para fomentar a igualdade, a dinamización do galego e o desenvolvemento das competencias na secundaria

A igualdade no currículo e o seu traslado ás aulas

Páxinas