69 / xaneiro - xuño 2015

Cineando ilusións

Un proxecto de cine en educación primaria

Os Dereitos da Infancia

Dez contos que recrean os principios da Declaración Universal

Reciclándonos

Un proxecto de innovación educativa realizado no CEP Sabarís durante o curso académico 2013/14 no marco do programa do plan Proxecta, Recíclate con Sogama.

Violencia de xénero, a punta do iceberg

Un proxecto interdisciplinario sobre a desigualdade de xénero realizado no IES Carlos Casares (Vigo)

Páxinas