Escrita doada. Consellos para redactar ben

Título: Escrita doada. Consellos para redactar ben

Autor/a: Benxamín Dosil López

Editorial: Xerais

Ano: 2015

Páxinas: 248

Contido:

Con este libro Benxamín Dosil propón recursos e indicacións que servirán para comunicar mellor e, tamén, para estudar con máis axilidade. O autor recolle abundantes aspectos da súa experiencia profesional, enriquecidos coas achegas dos mellores mestres na materia. A obra foi concibida como un manual de consulta que reúne un cento de epígrafes formadas por abundantes exemplos ilustrativos, cadros e gráficos para entender mellor a escasa carga teórica que aconsella sobre as mellores solucións, as máis sinxelas, claras e concisas. Vai acompañado dun glosario con máis de mil cincocentas voces que poden resultar dubidosas na nosa lingua.

Sección: