Curso académico: 2021/2022
Centro: 15015743 - IES Arcebispo Xelmírez I

No caso de comedores e transporte, só se amosa o valor SI, cando éste é xestionado pola Consellería con competencias en materia de Educación. En caso contrario aparece un "-". Porén, en caso de detectar algún erro consulte a web do propio centro na lapela Datos do centro

Outros datos do centro

Servizos complementarios

Servizo Ofertado
Comedor -
Transporte Si
Horario ampliado Non
Residencia Non

Tipo xornada

Ensinanza Tipo xornada
Educación secundaria obrigatoria Xornada continua
Bacharelato Nocturno
Bacharelato Xornada continua
Ciclos formativos Nocturno
Ciclos formativos Xornada continua
Ensinanzas básicas iniciais Nocturno
Educación secundaria para persoas adultas Nocturno

Recursos dixitais e plurilingüismo

Recurso Ofertado
Edixgal Non
Abalar Si
Plurilingüismo Non
Seccións bilingües Si