Curso académico: 2021/2022
Centro: 15015743 - IES Arcebispo Xelmírez I

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Manuel Portas Fernández
Vicedirector/a Fernando Prieto Valdés
Secretario/a Berta María Mata Hermida
Xefe/a de estudos de adultos Roberto Rodríguez Carballada
Xefe/a de estudos César Lema Pérez