Curso académico: 2023/2024
Centro: 15003224 - IES Fernando Blanco

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Ciencias e tecnoloxía Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Electromecánica de vehículos automóbiles Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Instalacións eléctricas e automáticas Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Mantemento electromecánico Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Xestión administrativa Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Administración e finanzas Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Soldadura e caldeiraría - Empresa e iniciativa emprendedora FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Soldadura e caldeiraría - Interpretación gráfica FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Soldadura e caldeiraría - Mecanizado FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Soldadura e caldeiraría - Metroloxía e ensaios FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Soldadura e caldeiraría - Soldadura en atmosfera natural FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automatización e robótica industrial - Documentación técnica FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automatización e robótica industrial - Formación e orientación laboral FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automatización e robótica industrial - Informática industrial FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automatización e robótica industrial - Lingua estranxeira profesional I - Francés FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automatización e robótica industrial - Lingua estranxeira profesional I - Inglés FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automatización e robótica industrial - Lingua estranxeira profesional I - Portugués FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automatización e robótica industrial - Sistemas de medida e regulación FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automatización e robótica industrial - Sistemas de potencia FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automatización e robótica industrial - Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automatización e robótica industrial - Sistemas secuenciais programables FP Dual
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Electromecánica de vehículos automóbiles Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Instalacións eléctricas e automáticas Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Mantemento electromecánico Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Soldadura e caldeiraría Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Xestión administrativa Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Administración e finanzas Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Automatización e robótica industrial Proba libre
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Electricidade e electrónica Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Mantemento de vehículos Presencial

Educación secundaria para persoas adultas

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime de adultos Educación secundaria para persoas adultas Presencial

Ensinanzas básicas iniciais

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime de adultos Ensinanzas básicas iniciais Presencial

Ensinanzas non regradas

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime de adultos Ensinanzas non regradas Presencial