Curso académico: 2021/2022
Centro: 15003224 - IES Fernando Blanco

No caso de comedores e transporte, só se amosa o valor SI, cando éste é xestionado pola Consellería con competencias en materia de Educación. En caso contrario aparece un "-". Porén, en caso de detectar algún erro consulte a web do propio centro na lapela Datos do centro

Outros datos do centro

Servizos complementarios

Servizo Ofertado
Comedor -
Transporte Si
Horario ampliado Non
Residencia Non

Tipo xornada

Ensinanza Tipo xornada
Educación secundaria obrigatoria Xornada continua
Bacharelato Xornada continua
Ciclos formativos Proba libre
Ciclos formativos Xornada continua
Programas de garantia social Xornada continua
Ensinanzas básicas iniciais Xornada continua
Educación secundaria para persoas adultas Xornada continua
Programas de cualificación profesional inicial Xornada continua
Nivel I - Alfabetización Xornada continua
Nivel II - Educación primaria Xornada continua
Nivel III - Educación secundaria Xornada continua

Recursos dixitais e plurilingüismo

Recurso Ofertado
Edixgal Si
Abalar Si
Plurilingüismo Non
Seccións bilingües Non