Curso académico: 2021/2022
Centro: 15003224 - IES Fernando Blanco

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Consuelo Trillo Lago
Vicedirector/a Manuel Jesús García Martínez
Secretario/a Antonio Alberto Hernández Taboada
Xefe/a de estudos de adultos Sergio Iglesias Rodríguez
Xefe/a de estudos Sonia Belén López Bugeiro