Ampliar a cota de almacenamento dun usuario non administrador (só administradores)

Os usuarios de Coppermine pertencentes ao grupo Registered teñen unha cuota de usuario limitada. É dicir, unha limitación no espazo de almacenamento na galería.

Para ampliar a cuota de almacenamento para este tipo de usuarios:

  • Como usuario administrador premer no menú Usuarios--> Grupos: establecer o novo valor en KB.

cota usuario registered

Última modificación: Luns, 3 de Febreiro de 2020, 12:44