Neste curso descríbense as tarefas máis habituais que desde os centros se levan a cabo sobre a Galería de imaxes do proxecto Webs Dinámicas implementada co software Coppermine na súa versión 1.6, tanto para usuarios administradores como para usuarios editores.