Skip to Content

bloque-estilos

Izbor profila
Kmetje
Študenti
Podjetniki
Učitelj
Vse vsebine
Službe
Usposabljanje
Tehnologije

Senzor pridelka

Senzorji pridelka merijo in beležijo podatke o pridelkih v realnem času z uporabo odsevnosti svetlobe z osvetljenih rastočih rastlinah. Senzorji se lahko namestijo med aplikacijo, da zbirajo informacije med vožnjo po polju. Podatki so zabeleženi in preslikani, da se lahko uporabijo pri nadaljnji analizi - ali za aplikacije s spremenljivo hitrostjo v realnem času. Takšni podatki so ključnega pomena za natančno kmetovanje: zbrati podatke na poljih, jih analizirati in na podlagi tega sprejeti pravilno odločitev. Senzor pridelka pomaga pridelovalcem pri aplikaciji mineralnih gnojil na podlagi vitalnosti pridelka. Na primer, senzor sporoči razsipalniku gnojil, da uporabi manj dušika na zdravih rastlinah koruze in več dušika na šibkejših, nezdravih rastlinah koruze, glede na kalibracijo, ki je specifična za to površino. Napredna  senzorska svetlobna tehnologija ni odvisna od svetlobe v okolici zato ponuja največjo prilagodljivost, ki jo lahko uporabljate podnevi ali ponoči.

Ekonomska analiza

Investicijski stroški: N-senzor, računalniška strojna in programska oprema - cena cca 30.000,00 EUR
Prihranek: približno 50 - 70 € / ha

Razvijalec

Ime: Agricon
Opis:
Tehnologije v kmetijstvu
Country: Nemčija
Web site: Agricon
Kontakt: Peer Leithold, CEO
Phone number: + 49 34324 524 300
Mesto: Agricon

Farm

Ime: Perutnina Ptuj d.d.
Opis:
Pridelava poljščin za rejo perutnine
Country: Slovenija
Address:
Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj
Web site: Perutnina Ptuj
Kontakt: Klemen Kavčič
Phone number: +386 (0)2 74 90 100

Nadgradnje

Zmanjša uporabo dušika v območjih, bogatih z dušikom
Poveča pridelek na območjih, ki so slabo preskrbljena z dušikom
Snema podatke o vitalnosti pridelkov na polju
Uravnoteži učinke spremenljivosti organskih snovi v tleh
Izboljša potencial za pridelke, ki so izpostavljeni denitrifikaciji zaradi slabe drenaže

We need your opinionby Dr. Radut