Skip to Content

bloque-estilos

Izbor profila
Kmetje
Študenti
Podjetniki
Učitelj
Vse vsebine
Službe
Usposabljanje
Tehnologije

Maker

Maker

Thanks to 3D printers, drones and other free hardware devices such as Arduino, are allowing thousands of people to unleash their ideas for designing and manufacturing all kinds of new electronic devices or all kinds of new utilities. A Professional Maker will be that person with the ability to build new electronic devices specifically designed for the accomplishment of a concrete task.
Examples:
Design, creation and assembly of new electronic devices
Repair and maintenance of electronic devices

Related technologies

SensITG

SensitG je omrežje brezžičnih senzorjev za nadzor pridelka. Glavne značilnosti podjetja SensitG so nizke cene, enostavne za uporabo, poskušajo prekiniti ovire tehnologije v tem sektorju.

Autofarm

Autofarm je nastal s ciljem poenostavitve spremljanja in upravljanja živinorejskih kmetij Združuje enostaven in razumljiv sistem z možnostjo pridobivanja in spremljanja velikih količin podatkov v realnem času.

EFOS Trapview

Trapview omogoča spremljanje populacije škodljivcev v realnem času.


by Dr. Radut